Kulturdepartementet ønsker å gi statsstipend til er utøveren som dette året markerer sine 30 år i Norge.

© Oslo World Music Festival

Javid Afsari Rad er artist, musiker, komponist, tradisjonsbærer og kultur- og integreringsentreprenør fra Iran og Norge, bosatt i Oslo.

Han kom til Norge som flyktning i 1986, har studert musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo og er kjent som en nyskapende artist og komponist.

Rad behersker den persiske klassiske musikken og det gamle strengeinstrumentet santur. Han har tatt initiativ til en rekke flerkulturelle musikalske prosjekter og har et bredt kunstnerisk perspektiv i sitt virke.

Han er, i forslaget til statsbudsjett, foreslått tildelt statsstipendium. Disse gis etter søknad og innstilling fra Kulturdepartementet og tildeles av Stortinget gjennom statsbudsjettet.

Stipendet løper til stipendiaten oppnår pensjonsalder ved fylte 67 år og lyder for tiden på kr 435 500.

Det er også foreslått statsstipend til forfatter, oversetter, kulturformidler og forsker Hans Kolstad.

Publisert:

Del: