Musikkfeltet alene er verdt over én milliard kroner i statsbudsjettett. Her er hovedprioriteringene i 2009.

Trompet

Prioriteringene til den sittende regjeringen på musikkfeltet settes opp på denne måten i budsjettet for 2009. Prioriteringene utgjør 119,6 millioner kroner og er en del av de 786,5 millionene som er tilsvarende økningen i budsjettet for 2009.

— 27,7 mill. kroner i økning til orkestrene
— 8,7 mill. kroner i økning til musikkfestivaler som har knutepunktstatus
— 17,5 mill. kroner i økning til ordninger under Norsk kulturfond, bl.a. tilskuddsordninger for arrangører og musikere
— 10,0 mill. kroner i økning til ny tilskuddsordning for utstyr
— 3,0 mill. kroner i økning til kompetansesentra for rytmisk musikk
— 5,0 mill. kroner i økning til utvikling av Nord-Norsk Symfoniorkester
— 1,0 mill. kroner i økning til Tromsø Symfoniorkester
— 1,5 mill. kroner i økning til Bodø Sinfonietta
— 2,0 mill. kroner i økning til Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge
— 25,7 mill. kroner i økning til enkelte ensembler og en rekke faste musikktiltak
— 17,5 mill. kroner i økning til Rikskonsertene, inkludert 11,1 mill. kroner til frigjøring av spillemidler til kulturell skolesekk i videregående skole

Les detaljene i Kulturbudsjettet for 2009 på denne lenken.

Publisert:

Del: