Enkelte opplysninger har kommet om kulturbudsjettet for 2009 dagen før det legges fram. Den Norske Opera & Ballett øker mest, BRAK jubler i Bergen.

Penger_utsnitt

Aftenposten skriver at Den Norske Opera & Ballett vil få en økning på 40 millioner kroner i 2009. Det vil komme på toppen av et budsjett på 346 millioner kroner i 2008.

Operasjef Tom Remlov mener 40 millioner kroner er for lite i forhold til institusjonens behov, og betydelig mindre en opptrappingsplan som ble laget i sin tid.

Kulturminister Trond Giske sier på sin side at bevilgningene til Operaen representerer den største kunstneriske satsningen i en norsk kulturinstitusjon noensinne.

— Fra 2005 til 2009 har bevilgningene til drift steget med hele 147 millioner kroner. Det er historisk, sier Giske til Aftenposten.

Bergen Rock Aktører, eller BRAK, melder om at organisasjonen neste år vil motta 1 million direkte fra statsbudsjettet. Det betyr en økning på 300.000 kroner fra 2007, noe som betyr en fordobling på to år.

— Dette kommer til å gi økt kursaktivitet, og at vi kan ha flere prosjekter samtidig, sier BRAK-leder Frøydis Moberg til Bergens Tidende.

I tillegg presenterer Aftenposten denne listen over budsjettposter for 2009, før statsbudsjettet er presentert:

Nasjonal Jazzscene får én million ekstra i støtte
Skolekorps går fra 7,5 millioner kroner til 10 millioner.
Stiklestad Nasjonale Kultursenter får en økning på 1,5 millioner, som betyr at senteret får til sammen 18,5 millioner kroner i året fra staten.
Henie-Onstad Kunstsenter får en økning på 700.000 kroner neste år, og havner på 8,7 millioner.
Opera Nordfjord får 2,4 millioner i 2009, det vil si en økning på 500.000 kroner.

Det Norske Blåseensemble får i følge Halden Arbeiderblad 1,2 millioner kroner ekstra i 2009, noe som betyr at ensemblet får totalt 18,2 millioner neste år.

Publisert:

Del: