Listene offentliggjort tirsdag.

Kulturdepartementet har offentliggjort listene over hvem som er tildelt Statens stipend og garantiintekter.

Komponistene Mark Adderley og Synne Skouen er tildelt garantiinntekt, en garantert årlig minstelønn staten gir til kunstnere som gjennom flere år har bidratt med kvalitetsmessig verdifull kunstnerisk innsats.

Hilde Marie Kjersem, Susanna Wallumrød og Håkon Thelin er blant musikerne som har fått treårig arbeidsstipend. Komponist Jon Balke har fått fireårig arbeidsstipend, mens Asbjørn Schaatun, Herman Vogt og Henrik Ødegaard har fått treårige stipender.

Hele listen er tilgjengelig på Kulturdepartementets nettsider.

Publisert:

Del: