INNLEGG: Kulturbyrådens tankegang er til ulempe for de tre knutepunktfestivalen i Oslo, mener Trond Okkelmo.

© Nils Maudal

Det er svært uklart hva byråd Hallstein Bjercke (V) i Oslo egentlig mener om knutepunktinstitusjonene i Oslo der staten bevilger 60 % og kommunen 40.

Han mener at det binder opp kommunens midler når staten gir en festival knutepunktstatus. I Oslo dreier det seg om tre festivaler: Ultimafestivalen, Øyafestivalen og Melafestivalen. Alle tre festivalene har fått knutepunktstatus med Oslo kommunes vitende og vilje. Altså har kommunen vært enig i finansieringsformen.

Bjercke om statlig overstyring av kommunal kulturpolitikk: Bundet av Kulturdepartementet

Fryse eller øke?
Bjercke har rett i at kommunens kronebevilgning øker dersom staten i statsbudsjettet øker sin kronebevilgning. Er det å binde kommunen? På en måte ja, fordi det dermed er staten som bestemmer hvor stor kommunens 40 prosentandel skal øke. Samtidig nei, fordi kommunen kan velge å fryse sin bevilgning til fjorårets, men vil da måtte være innforstått med at staten gjør det samme, til ulempe for festivalen.

Les også: Ønsker bedre dialog

Må ta konsekvensene
Bjerckes tankegang er følgelig til ulempe for de tre festivalene. Han vil ha frihet til selv å bestemme hvor mye de skal få, eller om en eller flere skal få mindre for at kommunen skal kunne bruke flere penger på andre kulturtiltak.

Alt dette kan han gjøre hvis han bare er villig til å ta konsekvensene av at festivalene blir dårligere økonomisk rustet. Samtidig er Bjercke klar på at de tre festivalene er viktige for Oslo, men han vil gjerne ha frihet til å svekke økonomien til alle, eller til én, for å kunne bevilge mer til en av de andre.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Flere som ønsker knutepunktstatus
Dersom Bjercke melder fra til Kulturdepartementet at han ønsker seg slik frihet, bør han meddele dette til departementet før statsbudsjettet fremlegges.

Hvis ikke fortsetter han å akseptere finansieringsformen. Og gjør han det, kan staten velge å bruke flere kroner andre steder i landet. Det er andre fylker og kommuner som ønsker seg institusjoner på knutepunktlisten. Men vi får da inderlig håpe at Bjercke ikke ønsker å svekke de tre Oslo-festivalene!

Trond Okkelmo er spesialrådgiver i Norsk teater- og orkesterforening.

Publisert:

Del: