TONO og Spotify er ennå ikke i mål med forhandlingene om ny avtale for streaming av norsk musikk for 2010, etter at Spotify fikk rabatt for jomfruåret 2009.

Jan Richard Kjelstrup, © Jan Espen Storo

Siden nyttår har TONO og Spotify forhandlet om ny tariffavtale for 2010. Partene har ennå ikke kommet til enighet, men TONO regner det som sikkert at en avtale vil være på plass i løpet våren.

— Vi går nye runder på en del nye tjenestetyper som Spotify skal lansere i løpet av året. Begge parter er veldig innstilt på å få til en avtale, sier Jan Richard Kjelstrup, kommunikasjonssjef i TONO.

Kjelstrup sier at det ikke er problemer i forhandlingene som tilsier at TONO har vurdert å sette en deadline for når en avtale må være klar.

Wimp, Platekompaniets streamingtjeneste, har forpliktet seg til den tariffen TONO vil ha Spotify på i forhandlingen som pågår nå. For 2009 fikk Spotify rabatt av TONO i forhold til ordinær tariff på premium on-demand-delen av Spotify-tjenesten.

(Det vil si summen TONO skal ha pr. betalende Spotify-abonnent).

— Vi har vurdert dette tilbudet i lys av de pågående forhandlinger om 2010, hvor Spotify jo skal betale standard tariff for premiumtjenesten sin.

Når det gjelder den annonsefinansierte delen av Spotify er TONOs tariff 12 % av omsetningen, hvilket er en standard prosentsats for streamingtjenester generelt.

— Her har vi i tillegg forhandlet om et minimumsnivå pr. bruker pr. uke, men resultatet vil også her avhenge av hvilket nivå vi klarer å få gjennomslag for i våre løpende forhandlinger med Spotify for 2010. Derfor kan vi ikke gå ut med noen konkrete tall, i og med at vi fremdeles er i en forhandlingsfase her, sier Kjelstrup.

Avtalen vil få virkning fra 1.1. 2010 med de vilkårene som forhandles om nå. Avtalen vil være løpende, men med oppsigelsesfrist.

Nye tilleggstjenester i Spotify skal forhandles fortløpende etterhvert som de kommer, men om det nødvendiggjør ny forhandling om hovedavtalen avhenger av omfanget av de nye tjenestetilbudene.

— Dette må vi vurdere fra gang til gang, sier Kjelstrup.

Publisert:

Del: