Et flertall av de norske festivalene har hatt økte i sponsorinntektene i 2013, melder Norsk Rockforbund.

© Espen A. Eik

Denne helgen har Norsk Rockforbund gjennomført arrangørkonferanse i Haugesund. Her la de frem tallene fra sin årlige kartlegging blant forbundets 85 medlemsfestivaler.

Oppslutningen var denne gangen på 63 % og forbundet understreker at undersøkelsen ikke er metodemessig kvalitetssikret. Likevel er den en indikasjon på utvikling og tendenser i festivalmarkedet, tror forbundet.

56 % melder om økning
Skal man feste lit til tallene, er festivalene i ferd med å vinne nytt sponsorterreng.

Tidligere i år ble kultur- og festivalbransjen utpekt som taperne, da Sponsor Insight presenterte en prognose laget på oppdrag fra Sponsor og Event-foreningen. I følge denne vil sponsormarkedet vokse med 3 %, mens kultursponsingen vil gå ned med 4 % og ha nullvekst i 2014.

For festivalbransjen spår Sponsor Insight en vekst på nesten 7 prosent det kommende året, men varsler nedgang for 2013 med 2 %.

Dette stemmer dårlig med Rockforbundets målinger, der 56 % av de som har svart i undersøkelsen melder om økte sponsorinntekter i 2013. Blant disse har 16 % opplevd mer enn 25 % økning, mens 40 % har økning opp til 25 %.

— Hvorfor er tallmaterialet så ulikt?

— Sponsor Insights tall baserer seg på en kartlegging av alle type kultur- og musikkfestivaler. Jeg vil tro at segmentet av festivaler vi organiserer har bred kommersiell appell og dermed er interessante sponsorobjekter, sier daglig leder i Norsk Rockforbund, Line Endresen Normann.

Hun tror også at økningen i henger sammen med at bransjen er blitt mer profesjonalisert de siste årene.

— Musikkfestivalene ble muligens sett på som en mer rufsete bransje tidligere og man kan dermed ha vært mindre interessante som sponsorobjekter. Når man nå ser hvor profesjonell festivalbransjen er blitt, tiltrekker det kanskje nye sponsorer, sier hun.

Rockforbundet vet ikke hvor stor økningen er i kroner og øre, men hevder at tendensen er stabil. Dette er tredje året på rad at undersøkelsen viser en oppgang i sponsorinntekter.

Samtidig tror de at festivalene kan bli enda flinkere til å jobbe mot sponsorer og har i helgen lansert sponsorhåndboken, med informasjon om hvordan festivalene kan jobbe for å trekke seg sponsorer til sitt arrangement.

Andre nøkkeltall fra undersøkelsen
— 770 000 personer besøkte festivalene i 2013. Til sammenligning var det 694 000 besøkende i 2010 og 735 000 i 2011.
— 78, 8 % av festivalene melder om flere besøkende enn i fjor
— Totalomsetningen i 2013 var på ca. 319 millioner kroner.
— 60 % melder om bedre resultat enn fjoråret
— 62 % av festivalene har gått med positivt resultat, 12 % av festivalene har gått i break even, 26 % har gått i underskudd. Av festivalene som har gått med røde tall er 70 % i størrelsesorden 0- 250.000 kroner.
— 56 % av festivalene melder om økte sponsorinntekter
— 94 % av festivalene har lokale sponsorer
— 26 % av festivalene har nasjonale sponsorer
— De vanligste segmentene sponsorene kommer fra er bank/ finans, bryggeri/ mat, hotell/ overnatting og bygg/ anlegg.

Publisert:

Del: