I samarbeid med TONO har Spellemann opprettet tre nye priser for 2008 som skal deles ut i Oslo Spektrum den 24. januar.

Spellemannlogo 2008

De tre nye prisene skal deles ut til opphavsperson til musikkverk, og det skal deles ut i følgende kategorier:

— Årets tekst
— Årets låt
— Årets komposisjon

Verkene må være utgitt på CD mellom 3.12.2007 – 3.12.2008, og de må allerede være påmeldt til Spellemannprisen i andre kategorier som for eksempel Rock, Samtidsmusikk eller Åpen klasse. Innsenderen må selv velge ut hvilke stykker som skal vurderes til hvilke klasser.

Kategoriene Årets Låt og Årets tekst vil normalt være i genrene som representeres av NOPA, og Årets Komposisjon vil normalt være i genrene som representeres av Norsk Komponistforening, heter det i en pressemelding.

Tre originaleksemplarer av albumet må sendes til TONO, og må være TONO i hende innen 22. desember.

Tre eksemplarer av CD samt liste over hvilke musikkverk som meldes på kan sendes til:
TONO
Postboks 9171, Grønland
0134 OSLO

Egne juryer vil plukke ut tre nominerte til hver klasse, og disse vil bli annonsert sammen med de andre nominerte 6. januar kl.10.00. Spellemannprisen er i Oslo Spektrum lørdag 24. januar.

Les mer om Spellmannprisen på Spellemann.no og på TONO.no.

Publisert:

Del: