Kulturdepartementet har gitt oppdraget for gjennomføring av levekårsundersøkelsen for kunstnere til Telemarksforskning, som vil presentere resultatene av undersøkelsen mot slutten av inneværende år. Det er nettsidene til Norsk Folkemusikk- og Danselaget som melder dette.

Soria Moria Slott (Theodor Kittelsen, 1857 - 1914)

Kunstnerundersøkelsen 2007 vil bli basert på en spørreundersøkelse som sendes ut i begynnelsen av februar.

Rapport og resultat av undersøkelsen skal foreligge i slutten av året, melder NFD.

Levekårsundersøkelsen kommer som følge av Kulturløftet til Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet.

Som kjent ble Kulturløftet lagt til grunn for Soria Moria-erklæringen til regjeringen.

Departementet har gitt oppdraget for gjennomføring av levekårsundersøkelsen for kunstnere til Telemarksforskning. Resulatet av undersøkelsen vil gi grunnlag for en kritisk gjennomgang av hvordan en rekke ulike ordninger fungerer for landets ulike kunstnergrupper.
.
Kunstnerundersøkelsen 2007 vil baseres på en spørreundersøkelse som skal gjennomføres via Statistisk sentralbyrå på Kongsvinger.

Det er skapende og utøvende kunstnere som er målgruppen for undersøkelsen. Telemarkforskning har nå henvendt seg til kunstnerorganisasjonene for å få frem adresselister til relevante kunstnere, og i samråd med NFD og Norsk folkemusikkformidling vil de som er tilmeldt Norsk folkemusikkatalog bli invitert til å delta i spørreundersøkelsen.
.
Etter at spørreundersøkelsen er gjennomført vil Telemarksforskning systematisere og analysere svarene, og presentere disse i november/ desember 2007.

Du kan lese denne saken også hos www.nfd.no, der du også finner lenker direkte til nettsidene til Kulturløftet.

Publisert:

Del: