Universal har ennå ikke sagt om deres artister får del i inntekter fra et eventuelt aksjesalg.

© www.spotify.com

Musicbusiness Worldwide (MBW) meldte forrige uke at Warner ville gi artistene del i inntektene ved et eventuelt salg av Spotifyaksjer. Kort tid etter sa Sony det samme.

Selskapene eier henholdsvis tre og seks prosent av aksjene i strømmeselskapet. Verdien på Warners aksjeer beløper seg til rundt 200 millioner dollar, mens Sony sitter på aksjer til en verdi av omtrent 480 millioner dollar.

Begge selskap sier inntektene etter et eventuelt salg vil fordeles etter en modell som samsvarer med fordelingspolicyen de har for andre digitale inntekter.

Til MBW uttalte administrerende direktør Stephen Cooper i Warner Music Group at det meste av inntektene fra strømmetjenestene kommer fra faktiske strømminger, men at det også finnes andre inntektsstrømmer, blant annet fra eierinteresser de ikke har betalt ut.

– Vi har ikke tatt ut fortjeneste på noen av disse eierinteressene siden vi implementerte en policy for andre digitale inntekter. Nå bekrefter vi at dersom vi skulle komme til å tjene penger på salg av eierinteresser, så vil vi også dele disse inntektene med våre artister, sa Cooper til MBW.

Sonys uttalelse lød relativt likt. Mens Universal ikke ga noen kommentar til MBW på direkte spørsmål om de vurderer å gjøre det samme ved et eventuelt aksjesalg. Universal eier etter all sannsynlighet 15 prosent av aksjene i Spotify.

Søker milliardfinansiering
Uttalelsene følger etter at det ble kjent at Spotify søker milliardfinansiering fra sine investorer. I følge Svenska Dagbladet er det snakk om å få inn 500 millioner dollar for å kunne finansiere selskapets utviklingsplaner.

Publisert:

Del: