Målet er likestilte musikkfestivaler. Keychange og Oslo World leter etter norske deltakere nå.

Faksimile, © Keychange

Via festivalen Oslo World søker Keychange etter tre kvinnelige/kjønns artister og tre bransjeaktører til et internasjonalt utviklingsprogram.

Keychange er en europeisk satsing som tar sikte på å øke mangfoldet på den globale musikkscenen. Målsetningen er å oppnå likestilt kjønnsrepresentasjon blant artistene på musikkfestivalene og musikkorganisasjonene som deltar i prosjektet innen 2020, skriver Keychange og Oslo World i et nyhetsbrev.

I Norge ledes Keychange-prosjektet av Oslo World, som er en av 13 offisielle partnerfestivaler i Keychange 2.0. Bylarm er én av de andre norske som har sluttet seg til Keychanges program for å endre kjønnsbalansen i musikk- og festivalbransjen.

Internasjonalt søker Keychange etter 74 deltagere fra tretten partnerland til sitt utviklingsprogram. Programmet starter første januar 2020, og varer i ett år. «Kvinner og andre kjønnsminoriteter kan søke,» skriver Keychange og Oslo World.

ISÁK på Blå under Oslo World 2018, foto: Simen Omland, © Simen Omland

Søknadsportalen for norske artister og norske entreprenører er åpen til onsdag 30. oktober kl 18, og du finner den her.

Keychange 2.0 i Norge ledes i samarbeid med Music Norway og Talent Norge av Oslo World. Oslo World avholdes i månedskiftet oktober/november.

Publisert:

Del: