INNLEGG: Johnson kan ikke slå deltakerne i NOSO-debatten i hartkorn med nederlansk ekstrem-høyre, skriver konsertprodusent og musiker Anders Eriksson.

Anders Eriksson, © Ingvil Skeie Ljones

Jeg har egentlig satt punktum for min deltakelse i debatten om Nord-Norsk Opera- og Symfoniorkester (NOSO), men Geir Johnsons antydninger om likheter mellom NOSOs kritikere og den ekstreme høyresiden i nederlandsk politikk er så pass spesielle at de krever en kommentar. Likeså Johnsons påstander om at det ikke noe annet sted i Norge produseres mer kunst per investert krone enn i NOSO.

La oss ta kunsten først: Johnsons påstander om kunst per krone bør han nok få verifisert av uavhengige kompetansemiljøer før han skriver om det i media. Et eksempel fra nord: Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LINN) har et budsjett som er omtrent en tredjedel av NOSOs. Likevel produserte LINN i 2010 hele 822 konserter for et samlet publikum på 77 000.

Les Geir Johnsons innlegg her

Kreves 52 millioner?

Og når vi først er inne på Landsdelsmusikerordningen kan det nevnes at det orkestret som skal spille på NOSOs bredt profilerte operaproduksjon “Teskjekjerringa” rett og slett er MiN-ensemblet fra Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge, forsterket med noen slagverkere fra NOSO. I alt 11 musikere. I tillegg medvirker etter det jeg kan forstå et barnekor og 8 sangere.

Det kunstneriske resultatet blir sikkert helt utmerket med tanke på hvem som står på scenen, hvem som har regi og skriver libretto. Men denne typen produksjoner har vi hatt ganske mange av i nord opp gjennom årene. Er det slike oppsetninger som krever en orkestersatsing til en verdi av 52 millioner pr. år?

Over til høyre

Så til Johnsons forsøk på å trekke nederlandsk ekstrem-høyre inn i debatten om NOSO.

Slik skriver Johnson: “Alle som ønsker å nedlegge denne virksomheten (NOSO og Bodø Sinfonietta) kan jo bare dra til Nederland og se på konsekvensen av at den ekstreme høyresiden har kuttet kulturbudsjettene med 30% på ett år. Det lammer nyutvikling spesielt hardt. Nå ser nederlenderne til Norge”.

Det er ingen av deltakerne i debatten rundt NOSO som har sagt at noe skal legges ned! Det man er opptatt av er hvordan virksomheten er organisert og blir gjennomført. Motstanden mot organiseringen av orkestersamarbeidet finner man langt opp på valgbar plass i både Arbeiderpartiet og Høyre. Jeg og andre deltakere i debatten har skrevet innlegg der vi klart og tydelig retter oss inn mot saksforholdet, altså NOSOs organisering og virksomhet hittil. Jeg har også skrevet at dirigentens rolle bør være å ha klare meninger om hvordan orkestret spiller, ikke hvor det opptrer.  

Blir for drøyt

Geir Johnsons iver for utbygging av nytt kulturkvartal i Bodø er irrelevant for diskusjonen rundt NOSOs regionale forpliktelser, men Geir Johnson kan selvsagt mene hva han vil om det. Det han derimot ikke kan, er å slå deltakerne i orkesterdebatten i hartkorn med nederlandsk ekstrem-høyre. Det blir litt for drøyt.

Publisert:

Del: