Bjørn Kruse kommer her med en kort replikk til Frank Nordensten, i forbindelse med hans innlegg om Cecilie Ores “A – ein skuggeopera”. Et kvalifisert menneske bør ta på seg å skrive kvalifisert kritikk, mener Kruse – særlig her i Ballade.

Bjørn H. Kruse, © Lisbeth Risnes

Adrenalin, ja – det er sikkert! Jeg reagerte relativt spontant på ditt innlegg – på den nedlatende retorikken. Ikke på hva du skrev, men hvordan du skrev og hvilken holdning som preget hele innlegget. Du serverer gratis ferdige og godt formulerte argumenter til enhver politiker eller anmelder som ønsker å ironisere over samtidskunstens “tåpelige” prosjekt. Det er dette som overrasker meg.

Jeg mener ikke at du skulle ha satt kritikken inn i et “historisk, komposisjonsteknisk eller ideologisk perspektiv”. Men at du – særlig du – burde ha brukt den innsikten (og skriveevnen) du har til å illustrere for denne politikeren og anmelderen hva kvalifisert kritikk er, uten derved å opptre akademisk og faglig hoverende. Det er utfordringen. Fordi du er et kvalifisert menneske – og det forplikter. Spesielt her i Ballade.

Hilsen Bjørn

Publisert:

Del: