INNLEGG: Rasmussens kritikk bommer på målet, skriver Venstres Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring i Oslo kommune.

Når politikerne legger alle andre målsetninger til grunn for tildelinger til kulturlivet enn kunstens kvalitet og egenverdi, svekkes kulturlivets selvstendighet. Vi risikerer en utvikling der kunsten tilpasses de politiske mål og føringer, i stedet for å være et alternativ og et korrektiv til politikken.

I Ballade 22. april kritiserer Renée Rasmussen i Musikernes Fellesorganisasjon Venstres kulturpolitiske uttalelse fra landsmøtet. Kritikken er dessverre preget av direkte feilaktige påstander, og den bommer på målet.

Les innlegget: Reaksjonært fra Venstre

Slippe klamme klemmer
Venstre vil ikke bruke mindre offentlige penger på kultur, slik Rasmussen påstår. Vi ønsker tvert i mot å tilføre kultursektoren mer og flere finansieringskilder gjennom å stimulere til at flere bidrar økonomisk. Dette vil bidra til å slippe kunstnerne fri fra politikernes “klamme klemme“, i tilegg til at økonomien i kultursektoren styrkes.

Under den rødgrønne regjeringen har kultursektoren opplevd at stadig flere politiske føringer skal oppfylles for at de skal motta offentlig kulturstøtte.

Siden 2008 har Kulturdepartementet for eksempel satt krav om holdningsmessige programmer og innholdsproduksjonen til kulturinstitusjonene med statlig medfinansiering. Over tid fører dette ubevisst til at det kunstneriske utrykk påvirkes av politikeres prioriteringer og smak. Når staten har tilnærmet monopol på støtte til kulturlivet blir det umulig å være kunstner uten å forholde seg til politikernes vilje.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Fri, sterk og selvstendig
Venstres mål er en fri, sterk og selvstendig kultursektor. Det skal ikke være Giske og Huitfeldts smak som avgjør. For å oppnå dette må vi stimulere flere private til å investere i kultur, slik at man får flere alternative finansieringskilder. Vi må også ha et mer uavhengig og friere Kulturråd som kan stå for selvstendige meninger, og være alternativer til det den til en hver tid sittende regjering pålegger dem.

Teatersjef Terje Lyngstad ved Sogn og Fjordane teater var freidig nok til å ta opp det han opplevde som en instrumentering og forsøk på politisk styring av teateret. Svaret han fikk fra Kulturdepartementet var at når de gir så mye penger, må de kunne kreve noe tilbake.

Les også: Venstre vil ha kompetansesentrene inn på statsbudsjettet

Mangfold avhenger av mangfold
Venstre vil sørge for at kunstnerisk frihet ivaretas ved offentlige bevilgninger og vi vil stimulere flere private til å støtte kultur gjennom innføring av en gaveforsterkningsordning. Et fritt og mangfoldig kulturliv er avhengig av et mangfold av finansieringskilder.

Publisert:

Del: