Sverige bygger omdømme, mens Danmark er i en omstillingsfase. Ministrene Ewa Björling og Uffe Elbæk har ulike agendaer når de skal debattere musikk på by:Larm.

Uffe Elbæk, © Klaus Holsting

Torsdag er det offisiell åpning av by:Larm. I den forbindelse er Ewa Björling, handelsminister i Sverige, og Uffe Elbæk, kulturminister i Danmark, i Oslo for å delta på en paneldebatt sammen med næringsminister Trond Giske.

— Jeg er i Oslo for å møte ministerkolleger, treffe bransjefolk og for å få en fornemmelse av den nordiske musikkscenen, sier Uffe Elbæk til Ballade.

Les også: Naboenes eksport

Dansk mellomfase
Elbæk ble kulturminister høsten 2011. Han har overtatt taburetten i det danskene kaller økonomiske krisetider. Elbæk er i godt i gang med å formulere et politisk program, og jakter inspirasjon på by:Larm.

— Dette er viktig. De politiske programmer for den kreative industrien løper ut i år, og vi skal reformulere satsningen. Jeg kommer for å lære og for å ta med meg nye ideer hjem til Danmark, sier Elbæk.

Rytmisk musikk og eksport står på prioriteringslisten i utkastet til en musikkhandlingsplan som Elbæk la fram tidligere i 2012. Målet er å stimulere til vekst og skape arbeidsplasser innenfor de kreative industriene, som inkluderer alt fra musikk, spill og mote til kulturturisme.

— Alt som kan være med å skape flere arbeidsplasser, er viktig. Sverige har gjort det godt i musikkindustrien, og har en stor internasjonal ambisjon som vi sikkert kan lære av. Norske artister gjør det også riktig godt i Danmark.

Voksende eksportmarked
Elbæk mener at nøklene til økonomisk vekst ligger i de kreative industriene.

— I København er det gjort anslag som sier at 60 tusen mennesker arbeider innenfor de kreative industrier, som igjen omsetter for 20 milliarder kroner. Og det er et voksende eksportmarked. Det er ingen tvil om at dette kommer jeg til å ha oppmerksomhet på i de kommende regjeringsforhandlinger, sier Elbæk.

Les også: Kulturkamp i sør

Omdømmebygging
Mens den danske kulturministeren er inne i en fase der ambisjoner skal reformuleres, og det foreløpig ikke finnes fikserte tall å knytte målsetninger opp mot, er den svenske regjeringen underveis med en strategi for de kreative næringene. Målsetningen er at den totale vareeksporten fra Sverige skal fordobles innen 2015. Musikken er blant de kreative bransjene som skal profileres mot utlandet i eksportøyemed, og for å gjøre Sverige attraktivt som samarbeidsland.

I mars og mai er det mat og film som står på plakaten, men februar er musikkmåned for handelsminister Ewa Björling. Hun understreker viktigheten av å bygge Sveriges omdømme i utlandet gjennom kreative næringene.

— All eksport er næringsbasert per definisjon, og vi mener at kulturutvikling er best å overlate til de kreative menneskene som arbeider med dette. Det er ikke statens oppgave å utvikle kultur. Derimot fremmer vi eksport av kultur som et ledd i vårt arbeid med å styrke omverdenens bilde av Sverige, sier Björling til Ballade.

— Sveriges musikkeksportsuksess er et forbilde for andre land i Norden. I hvilken grad har utenriksdepartementet lagt forholdene til rette for dette?

— Utenriksdepartementet kan ikke og skal ikke ta æren for at vi har så mange talentfulle og kreative mennesker i den svenske musikkbransjen. Der vi kan, hjelper vi gjerne med støtte. Vi har blant annet delt ut regjeringens musikkeksportpris i 15 år. Det er antagelig det eldste i verden i sitt slag, sier Björling.

Årets vinner av regjeringens eksportpris er Swedish House Mafia, mens hedersprisen gikk til Roxette.

— Kulturelle og kreative næringer bidrar til et mer positivt bilde av Sverige. Det vekker også oppmerksomhet og nysgjerrighet rundt Sverige i utlandet. I takt med at flere og flere mennesker oppdager Sverige, øker også forutsetningene for en intensivert internasjonal handel, sier Björling.

Ewa Björling (Moderaterna) og Uffe Elbæk (Radikale Venstre) deltar i paneldebatt med næringsminister Trond Giske (Ap) torsdag 16. februar kl. 12.30 under by:Larm, på festivalhotellet Royal Christiania. Moderator er den svenske musikkjournalisten Per Sinding-Larsen fra SVT.

Publisert:

Del: