Mannen bak den nye Dagsnytt-vignetten visste reaksjonene ville komme. Men han insisterer på at det ikke er derfor han nå har dratt til Sahara.

Marius Hansen, © privat

Denne uken ble Dagsnytts nye vignett lansert, til dels sterke reaksjoner fra trofaste lyttere. Sjelden har et musikkstykke på bare noen sekunder møtt slike protester – det måtte i så tilfelle være for 28 år siden, da vignetten sist ble byttet ut.

— Vignettkomponist Marius Hansen, gratulerer med ukens mest omtalte musikkstykke! Hvordan blir man vignettkomponist?

— Takk for det. Mange vignettkomponister har nok bakgrunn som musikere, plateprodusenter eller komponister av musikk for reklame. Man bør gjerne være ganske allsidig og ha en bred sjangerforståelse. Jeg begynte som trommeslager i band før jeg fikk sansen for å skape hele lydbildet fra scratch på egenhånd. Gradvis fikk jeg flere og flere oppdrag som komponist og produsent for platebransjen, og etter hvert musikk for reklame, jingler og vignetter. Det har blitt nærmere 60 vignetter opp gjennom årene, først og fremst for TV.

— Hva kjennetegner en god vignett?

— En god vignett bør være gjenkjennbar, men samtidig slitersterk så publikum tåler å høre den mange ganger. Det er også en fordel om vignetten signaliserer hva slags type program som kommer. 

— Uavhengig av medium og kanal, hva er din favorittvignett? Og hvorfor?
 
— Av nyhetsvignetter er jeg stor fan av David Lowes vignett for BBC News. Den kommuniserer tydelig at det er nyheter, men er samtidig ikke for dommedagsaktig, som mange andre vignetter i sjangren. Når den ble laget hadde den et mer moderne uttrykk enn andre typiske nyhetsvignetter. Av norske vignettkomponister digger jeg Martin Aune. Favorittene er de han lagde for TV-Aksjonen og barneprogrammet Gabba. Spesielt liker jeg grepet med bruk av vokal, og de har i tillegg en ganske catchy melodi og et fyldig lydbilde.

Her er Lowes BBC News-vignett:

 
— Reaksjonene har vært dels ganske sterke, spesielt fra dem som mener at det er et feilgrep å bytte ut den gamle vignetten. Som forventet?
 
— Ja, vi var forberedt på det. Folk liker sjelden store forandringer, og da kommer det gjerne sterke reaksjoner. Det er positivt at bytte av lydbilde engasjerer. Den gamle vignetten er en lyd mange har et spesielt forhold til – den har tross alt gått i 28 år. Det vil derfor ta litt tid før folk blir vant til nye lyder.

— Du er akkurat nå på ferie i Sahara – har det sammenheng med den forventede reaksjonen?

— Nei, ferien ble bestilt i juni og lanseringsdatoen besluttet forrige tirsdag, så det er ingen sammenheng der.
 
— Den nye vignetten er mindre fremtredende enn den gamle. Den brukes også på en litt annen måte. Kan du si litt om hvilke tanker dere hadde om vignetten før dere startet arbeidet med å lage den, om hvordan den skulle brukes og så videre?
 
— Det viktigste var å skape flyt i radiosendingene – at nyhetene ikke skulle bli en stopper, men heller bli mer integrert i resten av programmene, og at lytterne forhåpentligvis skulle bli dratt med inn i nyhetene. Et annet viktig premiss var at vignetten måtte kunne gli lett inn på de ulike NRK-kanalene som har svært ulikt lyduttrykk. Den skulle ikke være for bombastisk, gjerne være kort og enkel og ha et behagelig lydbilde.

— Den gamle vignetten hadde fire toner, den nye har bare tre. Hvorfor?
 
— Det ble tidlig besluttet at vignetten for Dagsnytt skulle være nært beslektet med Dagsrevyen for å skape et helhetlig lydbilde på NRK Nyheter, uavhengig av plattform. Vi tok utgangspunkt i de tre siste tonene i den allerede etablerte vignetten, men med et mildere uttrykk tilpasset radioformatet. Det er også gjerne sånn at jo kortere og enklere vignetten er, jo mer gjenkjennbar er den.

— Hvor mange har vært med på prosessen?
 
— Forholdsvis mange: Dagsnyttredaksjonen som skal bruke vignetten daglig, hele radioledelsen med de ulike kanalsjefene for å sikre at det ferdige produktet ville passe inn både på P1, P2 og P3, og i tillegg musikksjefen som har det overordnede ansvaret for helhetlig musikkbruk i NRK.

— Ok, ærlig nå: Hvor lang tid tar det å komponere en ny Dagsnytt-vignett?
 
— Det hender at en vignett kan komponeres på en kveld. Med Dagsnytt har det vært en mye lengre og mer komplisert prosess, i og med at flere avdelinger har vært involvert, og det har vært såpass mange hensyn å ta med tilpasning av lyduttrykket til de ulike kanalene.

Publisert:

Del: