Rambøll Management Consulting har fått oppdraget med å utvikle bransjestatistikk for musikkområdet i Norge.

Oppdraget kommer fra Kulturrådet, som etter utlysning av oppdraget har valgt Rambøll Management Consulting blant annet på grunn av deres arbeid med pengestrømsanalyse i Danmark.

Les også: CD størst i Danmark (Danmarks statistikk i 2011)

Musikkbransjestatistikk er et relativt nytt fenomen i Skandinavia. I fjor fikk Sverige sin første rapport som tallfester verdiene på omsetningen i svensk musikkbransje, mens den danske pengestrømsanalysen av musikkområdet ble lansert i 2010.

Les også: Tall fra Sverige (2010).

Oppdraget går ut på å utvikle en modell for å tallfeste verdien på omsetningen i norsk musikkbransje. Prosjektet skal utvikle metoder for datainnsamling, målinger og beregninger som skal kunne oppdateres i årene framover. Målet er altså å få laget en årlig bransjestatistikk for omsetningen i norsk musikkbransje.

Med dette er arbeidet med å kartlegge verdien på omsetningen i den norske musikkbransjen igang.

For å sikre dialog med bransjen vil det bli etablert en referansegruppe hvor blant andre Music Norway vil være representert. De første resultatene fra prosjektet vil foreligge vinteren 2014.

Publisert:

Del: