Kunstnerorganisasjoner sammen om arbeidsmiljøundersøkelse i etterkant av #metoo.

Høsten 2017 startet en ny epoke. Under #metoo stod kvinne etter kvinne frem og delte sin historie om seksuell trakassering i arbeidslivet. I bransje etter bransje fortalte kvinner (og noen menn) offentligheten om det de hadde opplevd, og under oppropene #nårmusikkenstilner, #stilleforopptak og #nårdansenstopper utdypet enkeltpersoner i kulturlivet sin egen erfaring med seksuell trakassering.

Seksuell trakassering er et arbeidsmiljøproblem, også på kulturfeltet. #metoo har illustrert at liten åpenhet om problemene skjuler store mørketall og resulterer i lite handlekraft for endring. Flere organisasjoner på musikk-, scene-, TV-, spill- og filmfeltet, har nå gått sammen om å få utført en grundig kartlegging av disse utfordringene.

Utover å avdekke mørketall, er målet med undersøkelsen å gi både arbeidstaker og arbeidsgiver kunnskap for å kunne igangsette målrettede tiltak. Undersøkelsen vil i tillegg kunne verdifull informasjon om hvordan organisasjonene kan hjelpe sine medlemmer med en løsere tilknytning til arbeidslivet, som faller utenfor de ordinære varslings- og ansvarsstrukturene.

– Kunstnere og kulturarbeidere er i en særlig sårbar posisjon ettersom omfanget av frilansarbeid og korte oppdrag er stort. Skjeve maktforhold og usikkerhet rundt nye jobbmuligheter gjør det vanskelig å si ifra. Avhengighetsforholdet blir svært tydelig når produkt er direkte knyttet til person. Det å «velge» mellom sitt kunstneriske kall og sine personlige grenser er krevende, kanskje spesielt for unge kunstnere. Det må arbeides langsiktig med utfordringene rundt seksuell trakassering i vår bransje, og vi håper denne undersøkelsen vil bidra i arbeidet, skriver MFO i en melding til sine medlemmer.

Det er Fafo som står for gjennomføring av undersøkelsen, og medlemmer i de respektive organisasjoner vil motta en epost fra dem i løpet av de neste dagene.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

Publisert:

Del: