Høyres Olemic Thommessen vil bruke organisasjonen Forum for Kultur og Næringsliv som et viktig kulturpolitisk instrument hvis han kommer i posisjon etter valget.

penger_lommebok

Av Carl Kristian Johansen

Forutsatt at Høyre inntar regjeringskvartalet vil partiet gjøre grep for å mobilisere det private næringslivet som finansieringskilde for kulturlivet. Dette er nødvendig fordi det vil gi kulturlivet større bredde, mener partiet.

Lykkes man med dette vil det utfordre makten til Kulturdepartementet og kulturministeren, er holdningen til de blå.

Høyres kulturministerkandidat Olemic Thommessen forklarer at partiet har flere innfallsvinkler til hvordan man kan stimulere det private næringsliv til å engasjere seg i kulturlivet i større grad enn i dag.

Thommessen sier at samarbeidet mellom kultur- og næringsliv i Norge i dag stort sett handler om sponsorvirksomhet. Dette kan utvikles videre, mener Thommessen. Han trekker fram engelske Arts & Business, en organisasjon som søker å stimulere til og skape partnerskap mellom kultur- og næringsliv.

— I England ser man at man finner mange typer samarbeidsformer mellom kultur og næringsliv, gjennom for eksempel forskningsprogrammer eller kunnskapsutveksling, på en måte som helt åpenbart mobiliserer private midler. En godt utbygget kultur- og næringslivsorganisasjon bør kunne forvalte det jeg kaller ”matchingsmidler”: Kommer private inn med et gitt beløp vil det offentlig stille med sin andel, sier Thommessen.

Han viser til større engelske bedrifter som aktivt bruker kunstnere i produktutvikling, men også i omstillingsperioder og i andre faser benyttes kompetanse fra de respektive områdene.

Forskning, blant annet publisert i boken Kultursponsing, viser at næringslivet først og fremst er interessert i å involvere seg der statens engasjement er størst, som for eksempel i Operaen.

Hvordan vil en slik satsing påvirke den tendensen?

— Det er riktig at de store bedriftene vil satse trygt og godt og der det er store statlige midler. Det ville vært spennende om et arbeid gjennom en slik organisasjon vil bidra til at bedriftene treffer et bredere nettverk og ikke bare de store fiskene.

På dette området gjør allerede Forum for Kultur og Næringsliv en jobb, som riktignok kunne blitt bedre om man tilførte dem mer midler, mener Thommessen.

Organisasjonen Forum for Kultur og Næringsliv har som mål å styrke samarbeid mellom kulturliv og næringsliv, og bidra til vekst innen kulturbasert næringsutvikling og stedsutvikling.

— Her er det et potensial for utvikling for det er mange små aktører i kulturlivet som kunne har stor glede av midler fra private aktører, sier Thommessen, som vil gjøre Forum for kultur og næringsliv til et viktig virkemiddel i mobiliseringen av penger fra næringslivet til kultur dersom Høyre kommer i regjering.

Thommessen har tidligere skissert et privat kulturfond som et virkemiddel for å spre nye penger og dermed mangfold inn i kulturlivet, samtidig sier han at Høyre også vil bruke skattestystemet.

— Det gjorde vi sist vi satt i regjering i forhold til gaver til kulturlivet. Det er også noe som bør utvikles videre på linje med ordninger vi har i andre land der man kan legge inn skatteincentiver slik at bedrifter og enkeltpersoner får fratrekk for gaver.

I Norge i dag har størrelsen på kultursponsingen vokst seg mye større enn statlige Norsk kulturfond, som forvaltes av Kulturrådet. Thommessen mener at dagens sponsing preges av gammeldags tenkning om forholdet mellom sponset kultur og sponsorer.

Høyre er svært kritisk til hvordan kulturminister Trond Giske forvalter sin makt, og på partileder Erna Solbergs liste over personer og institusjoner som skal miste makt hvis hun blir statsminister, figurerer Trond Giske og Kulturdepartementet:

”Trond Giske har gjort seg selv og departementet til edderkoppen i kulturlivet. Inviteres han ikke på premierefest, skal man ikke ta statsstøtten for gitt. En kulturminister fra Høyre vil spre makten. Det at man holder seg inne med regjeringen skal ikke være et kriterium for støtte.”

Til NRK Kulturnytt sa Solberg i dag at Høyre opplever at kulturministeren har et behov for kontrollere norsk kulturliv:

”Under ham har man konsentrert mer og mer makt på utnevnelse av personer i kulturinstitusjonene rundt kulturministeren (…) Vi opplever at det er behov for mer maktspredning i norsk kulturliv.” sa Solberg uten at hun kunne gå inn på detaljer.

Hvordan stiller Høyre seg til den kulturpolitiske makten næringslivet allerede har, og eventuelt kommer til å få, siden den ikke er gjenstand for samme grad av åpenhet og demokratisk kontroll slik departement og regjering er?

— Trond Giske styrer over hele statens tilskudd til kulturlivet. I den grad næringslivet får blande seg inn handler det om en enkelt festival eller et enkelt program. De fleste kulturorganisasjonene er godt skodd og vil ha veldig klare grenser på hva man vil akseptere fra næringslivet, sier Thommessen.

Publisert:

Del: