Utvidet kunstnerisk virksomhet og økt aktivitet, gjorde at koret valgte ansette henne i fast deltidsstilling.

Sigrid Traasdahl

I forbindelse med utvidet kunstnerisk virksomhet og økt aktivitet søkte Det Norske Solistkor i september etter en fast ansatt kommunikasjonsmedarbeider.

Ledelsen i koret har nå besluttet at Sigrid Traasdahl får den faste 50 prosent-stillingen.

Traasdahl har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo med fordypning i publikumsutvikling innen det klassiske feltet . Hun har i følge nettsiden også bred erfaring med kommunikasjonsarbeid innen musikkfeltet fra i inn- og utland, blant annet fra generalkonsulatet i New York, konsertscenen National Sawdust og Ultimafestivalen i Oslo.

Traasdahl har den siste måneden vært i et engasjement som kommunikasjonsmedarbeider for koret.

Publisert:

Del: