Styret i Sibelius selskapet i Norge har besluttet å tildele Sibeliusprisen 2006 til dirigenten Jukka-Pekka Saraste. Overrekkelsen vil finne sted i Oslo Konserthus i tilknytning til Oslo Filharmoniens konsert 2. november.

Jukka-Pekka Saraste 2 2005 (Foto: Scanpix)

Jukka-Pekka Saraste overtok som sjefdirigent for Oslo Filharmonien 1. august i år. Han har imidlertid vært en hyppig gjest som leder for konserter med orkestret i de siste to decennier.

Som mange av sine dirigentkolleger i Finland har han også finsk musikk på sitt repertoar. Programmet for hans første sjefsesong i Oslo vitner også om en bevisst satsing på norsk musikk, og han er dermed en eksponent for Sibelius selskapets anliggende i å formidle finsk og norsk musikk.

Jukka-Pekka Saraste har etablert en betydelig internasjonal karriere. Den vitner både om hans kapasitet som orkesterleder, og om hans evne til å nå ut og gjøre seg gjeldende i flere miljøer. Han inngår i rekken av sjefdirigenter for Oslo-Filharmonien som vil bidra til den høye musikalske standard som orkestret står for og derved også være et ledereksempel for norsk musikkliv som helhet.

Sibeliusprisen er en æresbelønning. Prisen ble initiert av et styremedlem i selskapet, Christian Bjelland. En større pengegave fra Kari og Harald Tybring-Gjedde muliggjør årets og fremtidige utdelinger.

Prisbeløpet er på kr. 100 000.

Publisert:

Del: