Teater- og orkesterforeningen feirer femti år med publikumsseminar.

Morten Gjelten, © Bjørn Moe

Denne uken markerer Norsk teater- og orkesterforening, NTO, 50 år med et to dagers seminar i Oslo.

På programmet står spørsmål som «Hva karakteriserer det 21. århundrets ypperste kulturinstitusjoner?», «Skader politiske føringer på kunstintstitusjonenes prioriteringer den kunstneriske kvaliteten?» og «Hvordan måle kvalitet?».

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Korsvei mellom kunst, publikum og politikk
Direktør i NTO, Morten Gjelten, forteller at organisasjonen pleier å holde årlige seminarer om salg og markedsføring for foreningens medlemmer, og at de i år har utvidet arrangementet i forbindelse med jubileet.

— I en verden så full av seminarer kan man nærmest gå tørrskodd fra det ene til det andre, sier Gjelten.

— Men når en organisasjon feirer et jubileum må man ikke tro at man er mer interessant enn det medlemmene er interessert i. For oss handler det om å skape samtale i korsveien mellom kunst, publikum og politikk, sier han.

NTO har i dag 44 medlemsinstitusjoner, de offentlig støttede, profesjonelle institusjonene og ensembler innen opera, teater, ballett, kor, orkester- og folkemusikk.

— Utfordringene for mange av våre medlemmer ligger i blandingen av politikernes ønsker om tilgjengelighet, kunstneriske lederes visjoner om et prosjekt, og økonomiens krav til at ting skal gå rundt. Det er krevende, sier Gjelten.

Følg Ballade på Twitter

Se til Storbritannia?
Blant foredragsholderne er flere briter, blant andre Gerri Morris, fra det britiske kulturkonsulentselskapet Morris Hargreaves McIntyre, og Toby Coffey fra Royal National Theatre i London.

Royal National Theatre driver aktiv formidling, både gjennom digital distribusjon og direkte publikumsarbeid.

— Har vi noe å lære av britene?

— Ja, men oversettelsen må gjøres med musikalitet. Det er langt fra London til Førde. Samtidig har de vært utsatt for mange ulike politiske situasjoner siden Thatchers tid, og har vært nødt for å forandre seg for å eksistere. De har også mer forskning på feltet, og flere profesjonelle som jobber med nettopp dette. Man lærer mye om seg selv ved å høre om andre, ser Gjelten.

Les også: Opplevelsessenteret i Bjørvika

Balanse i maktutøvelsen
Digital distribusjon og publikumsutvikling er relativt nye begreper.

— Hva har vært viktige saker for NTO tidligere i disse femti årene?

— NTO har hovedsakelig to ben å stå på. Det ene er å skape arbeidsro, gode relasjoner og fornuftige arbeidsavtaler for musikere, skuespillere, sceneteknikere og andre som arbeider i scenekunstinstitusjonene. Det andre er å skape gode rammevilkår for disse institusjonene – sørge for at det finnes økonomi og vilje i arbeidslivet og kulturpolitikken til å drive med såpass krevende kunstarter som vi driver med i Norge, sier Gjelten.

— Hvordan hadde teater- og orkester-Norge sett ut uten NTO?

— Det er vanskelig å svare tydelig på. Men jeg kan si at det at vi har gode, og sterke organisasjoner på både arbeidstaker og arbeidsgivers side er en naturlig del av måten vi organiserer oss på i Norge, og det tror jeg er sunt. At det eksisterer demokratiske organisasjoner i ulike deler av samfunnet skaper balanse i maktutøvelsen. Og vi gjør vår bit.

Publisert:

Del: