Denne uken la et mindretall i Datakrimutvalget frem et lovforslag som vil pålegge internettleverandører å blokkere hjemmesider med “ulovlig” innhold, deriblant musikk- og fildelingssteder. – Vi må si nei til en internettlovgivning som ser ut som en blåkopi av Kinas internettsensur, sier sentralstyremedlem i Unge Venstre, Jonas Eilertsen. Også bransjeorganisasjonen IKT-Norge, vanlige nettbrukere og ikke minst andre medlemmer av Datakrimutvalget er svært skeptiske til utspillet Justisminister Knut Storberget sier på sin side at han i utgangspunktet er “for filtre”, og vil “vurdere lovforslaget grundig”.

Internett_sensur (Illustrasjon: tech2.com)

Av Arvid Skancke-Knutsen

Mandag denne uken la Datakrimutvalget frem sitt forslag til loveendringer, der målet å oppdatere norsk lov i forhold til Internett.

Mange frykter nå at dette lovforslaget vil kunne føre til et sensurklima som angriper grunnleggende aspekter ved nettets vesen.

I følge Forbruker.no vil forslaget som bl.a. utvalgets formann, Knut Rønning, stiller seg bak kunne føre til at “vanlig pornografi, nettsteder som oppfordrer til ulovlig nedlasting av musikk og film eller annen ulovlig virksomhet som nettpoker ikke bli tilgjenglig via Internett”.

— Forbud mot nedlasting og fildeling

Dagbladet er enda mer spesifikk i sin oppsummering av lovforslaget, og mener at følgende områder vil bli blokkert for norske nettbrukere, dersom Stortinget velger å følge mindretallets anbefaling:

  *
  Utenlandske nettsteder som tilbyr gambling og pengespill.
  *
  Nettsider som tilbyr nedlasting og fildeling av filmer og musikk og som opererer i strid med opphavsrettighetene.
  *
  Nettsider der det foregår forhånelse av et fremmed stats flagg eller riksvåpen.
  *
  Nettsider der det opphisses til hat mot offentlig myndighet, og der det framkommer diskriminerende og hatefulle ytringer.
  * Nettsider som tilbyr porno som virker støtende.

Forslaget har vakt adsklillig oppsikt, også blant Datakrimutvalgets egne medlemmer:

—  Dette er et hårreisende forslag, sier stipendiat Svein Willassen ved NTNU, som har vært medlem av Datakrimutvalget på vegne av teknologene.

— På tvers av Internetts grunnprinsipper

—  Forslaget kan sammenliknes med den kinesiske nettsensuren, sier han til Dagbladet.

Willlassen, som også har vært rådgiver for Økokrim, mener lovforslaget vil skade den frie flyten av informasjon, og at det går på tvers av nettprinsippene om åpenhet og frihet.

—  Dette er ren og skjær sensur, og et hardt inngrep mot ytringsfriheten som gjør meg oppriktig bekymret, sier han.

Unge Venstre er en av de få politiske organisasjonene som har uttalt seg direkte om lovforslaget. De sier her “at de stiller sterkt skeptiske til alle slike former for sensur, da det strider mot ytringsfriheten, og dessuten ikke rammer de som står bak ulovlighetene i nevneverdig grad.

Slik utsiling av nettsider vil dessuten høyst sannsynlig føre til at også lovlige sider siles bort, og gråsonene vil i følge Unge Venstre bli mange og vanskelige.

— Å lukke øynene for at ulovligheter foregår, vil ikke verken hindre eller forebygge kriminalitet, men derimot bare føre til at samfunnets skyggesider blir mindre synlig for vanlige borgere. Forslaget ser ut til å være en blåkopi fra Beijing, hvor uønskete sider om demokrati og menneskerettigheter blir sensurert. Det har i hvert fall ingenting å gjøre i et liberalt demokrati, sier Jonas Eilertsen, sentralstyremedlem i Unge Venstre.

Eilertsen får støtte av prosjektleder i IKT Norge, Hallstein Bjerck, som også er svært skeptisk til forslaget om å pålegge internettleverandører å blokkere nettsider med ulovlig innhold.

— Det er viktig at vi går foran i kampen for å bevare nettet fritt for sensur. Internettleverandørene er distributører av innhold, og verken ønsker eller vil bli pålagt et ansvar som redaktør av internett, fremholder Bjercke overfor NRK.

— Utelukker ikke at dette kan bli vedtatt

Unge Venstre skriver videre i sin pressemelding at å stikke hodet i sanden ikke fører noe godt med seg, og ønsker heller å få disse problemene opp i dagen slik at man kan diskutere problemene og hvordan man kan løse dem, “i stedet for å pålegge nettleverandører en politirolle”.

— Å pålegge nettleverandørene å sensurere nettsider er en privatisering av det offentliges ansvar for å se at lover og regler opprettholdes. Skal Telenor bestemme hvilke sider folk skal få se? spør Eilertsen retorisk.

Like klar er ikke justisminister Knut Storberget fra Arbeiderpartiet, som uttaler til Forbruker.no at mindretallets forslag vil bli vurdert grundig.

Storberget sier dessuten til NRKs nyhetsavdeling at han “i utgangspunktet er veldig for filtre”.

— Jeg utelukker det ikke, men har ikke konkludert. Det er et spørsmål om dette blir effektivt, og også et spørsmål om ytringsfrihet og rettssikkerhet.

Lovforslaget fra Datakrimutvalget har alt vakt mye debatt. Interesserte kan finne ut mer om mindretallets innstilling, og hvor skillelinjene i utvalget går, ved å gå til disse sidene:

*
Dagbladet.no: “Vil ha nettsensur i Norge”
*
Nrk.no/nyheter: “Smaker sensur”
*
Forbruker.no: “Dette er sensur!

Har noen av Ballades lesere sterke meninger om dette temaet? Innlegg mottas på mail til ballade@mic.no.

Publisert:

Del: