I forbindelse med oppstart av et forskningsprosjekt om musikalsk gestikk inviterer Institutt for musikk og teater ved UiO til et seminar over dette emnet 14. og 15. mai. Prosjektet, som involverer både norske og internasjonale forskningsmiljøer, skal undersøke sammenhenger mellom musikk, menneskelige bevegelser og musikkens begreper. Prosjektet ledes av Rolf Inge Godøy ved IMT. Seminaret er åpent for alle.

Paal Nilssen-Love, live

Av Hild Borchgrevink

Forskerne bak dette prosjektet vil undersøke sammenhenger mellom musikk og lyd, menneskelige gester og bevegelser og musikalske begreper. Mange ulike gester assosieres med musikk. Først og fremst er det bevegelser som produserer lyd, slik som slag, strykebevegelser eller sang. Dernest finnes det bevegelser som gjøres til eller sammen med lyd, for eksempel dans. Endelig vil prosjektet også gå inn på emosjonelle gester og bevegelser, for eksempel uttrykk for uro. Disse forskjellige gestene overlapper hverandre, men de er alle knyttet til menneskelig bevegelse i relasjon til musikk. Teamet bak prosjektet tror at alle lyttere relaterer musikalsk lyd til bilder eller forestillinger om gestikk.

Forskerne håper at prosjektet skal være en start på å utvikle en samlet teori om forholdet mellom musikalsk lyd, menneskelige gester og musikkens begreper. Parallelt ønsker prosjektet også utvikle og forbedre teknikker for å studere gestene, det vil si teknikker for opptak, prosessering og representasjon av gestisk informasjon. De vil også utarbeide et klassifikasjonssystem og forskjellige oversikter over typer og stiler av gester, samt fokusere på hvordan vi mentalt etablerer sammenhenger mellom forestillinger om lyd og forestillinger om gester i hukommelse og musikalsk kreativitet.

Prosjektet, som har fått navnet “Musical Gestures”, er tilknyttet Institutt for musikk og teater ved Universitetet I Oslo, og har også fått midler fra Forskningsrådet. Både instituttets ansatte forskere og doktorgradsstudenter vil være involvert. Leder for prosjektet er professor Rolf Inge Godøy.

“Musical Gestures” vil lope fra juli 2004 til juli 2007, og som en del av prosjektet skal det også iverksettes flere internasjonale samarbeid med andre forskere og faginstitusjoner på feltet.

Hele ”Musical Gestures” sparkes altså i gang med et seminar på Institutt for musikk og teater ved Universitetet i Oslo 14. og 15. mai. Seminaret holdes på engelsk og er åpent for alle, og det fullstendige programmet kan du lese nedenfor. Det hele finner sted i “Salen” i ZEB-bygget ved Universitetet i Oslo på Blindern, og adressen er Sem Sælands vei 2. Seminaret er åpent for alle interesserte.

En kort beskrivelse av “Musical Gestures” finner du her, og en lengre, utfyllende presentasjon av prosjektet på engelsk finnes her.

MUSICAL GESTURES

Fredag 14. mai 2004

13:15 Overview: Musical Gestures research and the ConGAS project
13:30 Frank Pollick: The visual recognition of affect from human movement
14:45 Coffee break
15:15 Hallgjerd Aksnes, Rolf Inge Godøy, Egil Haga, Tellef Kvifte, and Even
Ruud: The Musical Gestures-project
16:30 Gerald Smith: Characterizing Motion: Techniques from Locomotion and
Sport Biomechanics
17:15 Carl Haakon Waadeland: Capturing drumming gestures
18:00 Break
18:30 Alexander Jensenius & Ali Momeni: Hardware and software demo
19:30 End of session

************************

Lørdag 15. mai 2004

10:15 Alexander Jensenius: Introduction to video capture and analysis
11:30 Ali Momeni: Musical gestures in MAX/MSP/Jitter
13:00 Lunch
14:15 Alexander Jensenius: The EyesWeb system
15:15 Ali Momeni: Technologies for human-computer interaction
16:15 Summary: Prospects and challenges
16:30 End of seminar

Publisert:

Del: