I år er det er det 200 år siden H. C. Andersen ble født. Danmark renner over av Andersen-prosjekter for tiden, og ett av dem foregår i Oslo Konserthus denne uken. Musikkforlaget Samfundet i København har bestilt 10 nye orkesterverk av danske komponister til et utvalg av Andersens eventyr. Sammen med hele seks barne- og ungdomskor fra Oslo gir Oslo Filharmoniske Orkester fredag lyd til eventyret “Skyggen”. Musikken er skrevet av John Frandsen.

Sølvguttene, fra solvguttene.net

I prosjektet, som har fått navnet “Symfoniske eventyr”, har ti danske komponister valgt hver sitt eventyr av H.C. Andersen og skrevet et orkesterverk på grunnlag av teksten. Disse ti produksjonene er fordelt blant like mange orkestre rundt om i verden. De ferdige verkene skal oppføres på eller nær Andersens fødselsdag av orkestre i Danmark, Tyskland, Frankrike, Spania, England, Russland, Australia, USA, Kina og Japan.

“Det var en gang en skygge og et menneske. Det var i de varme land, skyggen og mennesket hadde reist dit fra det kalde nord. Men de klarte ikke å venne seg til å bo i de varme land, de tålte ikke solen. Hver morgen sto nemlig solen opp og sto øverst oppe på himmelen, og skinte rett ned i hodet på folk. Det var svært varmt! Skyggen gjorde seg liten og kravlet inn under mennesket, og mennesket – det skyndte seg inn i skyggen. Det var slett ikke som hjemme. Der de kom fra, varte natten halve dagen. Og solen skinte inn i håret på barna, når de gikk hjem fra skolen …”

Slik begynner den musikalske fortellingen “Skyggen”, skrevet av Ivar Gjørup etter eventyret av H.C. Andersen. Som i alle sine eventyr skriver H. C. Andersen også her på barnas premisser og med deres referanser, og slik fører han dem på sin geniale måte inn i en mer voksen tanke- og følelsesverden.

Skuespiller Anne Marit Jacobsen er forteller i Konserthuset fredag. Sammen med henne på scenen står blant annet seks dyktige barne – og ungdomskor fra Oslo: Det Norske Jentekor, Foss videregående skoles kor, Manglerud videregående skoles kor, Rud videregående skoles kor, Steinerskolens Jentekor og Sølvguttene.

Forestillingen skal også spilles for femteklassinger i Oslo-skolene innenfor tilbudet Den kulturelle skolesekken.

Både danske og internasjonale komponister har gjennom tidene funnet inspirasjon i H.C. Andersens tekster. Blant de mest kjente er Robert Schumann, Arthur Honegger og Igor Stravinsky.

Med prosjektet ”Symphonic Fairytales” ønsker musikkforlaget Samfundet å bygge videre på denne tradisjonen, og i dikterens ånd skal både barn og voksne samles i konsertsalen. Det er fire forskjellige typer orkesterverk: rene instrumentalverk, orkesterlieder med sangsolist, en forteller som leser med orkester og verk hvor barn trekkes aktivt inn i fremførelsen, som i ”Skyggen” i Oslo.

— Både blant konsertarrangører og i platebransjen arbeider man for tiden for å komme i kontakt med et nytt publikum for den klassiske musikken. Samfundet har merket denne utviklingen i form av en stigende etterspørsel etter verk som kan brukes til familiekonserter. Dette er en av grunnene til at prosjektet med symfoniske eventyr er blitt satt igang, forteller forlaget.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Publisert:

Del: