I sitt svar til Flemming Bye-Jacobsen trakk Rolf Wallin frem paraleller til kultursynet til såvel Stalin som Fremskrittspartiet. Musiker og komponist Helge Sten uttrykker i dene korte replikken “en viss skuffelse” over at det ikke skal være lov å mene noe om samtidsmusikk og debatt, “uten å bli tatt til inntekt for meninger som Josef Stalin og Fremskrittspartiet har vært og er eksponenter for”.

Josef Stalin-poster

Av Helge Sten

Svar til: Rolf Wallin: “Uten grunnforskningen står vi stille” i Ballade 13. mai

Jeg har den siste tiden registrert en liten debatt på Ballades nettsider der samtidsmusikk og kommunikasjon står på dagsordenen.

Flemming Bye-Jacobsen har yttret sine meninger om saken og fått tilsvar fra blant andre komponist Rolf Wallin.

Jeg ønsker ikke å ta stilling til Flemming Bye-Jacobsen kritikk av prosjektene til Øivind Torvund eller Maja Ratkje, da jeg ikke har ikke har opplevd å være tilstede på noen av dem.

Derimot føler jeg en viss skuffelse over at Rolf Wallin velger å bruke virkemidler som grenser til det udemokratiske for å beskrive sin uenighet med Flemming Bye-Jacobsen. Rolf Wallin har selvfølgelig lov og rett til å vise sin uenighet og begrunne dette i en offentlig debatt. Derimot må det være lov å mene noe om samtidmusikk og kommunikasjon uten å bli tatt til inntekt for meninger som Josef Stalin og Fremskrittspartiet har vært og er eksponenter for.

Jeg har overhodet ikke noe behov for å forsvare Flemming Bye-Jacobsen innlegg, men jeg ønsker å forsvare retten til å ytre seg om samtidsmusikk uten å bli stemplet som talsmann for ytterligående regimer og holdninger.

Helge Sten

Publisert:

Del: