Førdefestivalen vil rette oppmerksomheten mot “sameksistens”.

Temaet for årets Førdefestival, den 23. i rekken, blir “sameksistens“.

— Musikktradisjoner har oppstått som resultat av fredelige møte og sameksistens mellom menneske, av impulser både fra egne miljø og utenifra. Dette har skjedd til alle tider, og skjer også i dag; multikulturelle samfunn er ikke noe nytt. Mange musikktradisjoner og musikkuttrykk er et resultat av at ulike kulturer og folk møtes, sier festivalleder Hilde Bjørkum.

Publikum diskuteres
På Førdekonferansen, som arrangeres torsdag 5. juli, skal det handle om sammensetningen av publikum.

Er sammensetningen urokkelig? Er det bare utdanning og økonomi som avgjør om publikum kommer? Når vi nye grupper når kulturkonsumet øker? Kan vi bryte barrierer og ønske flere velkomne på de kulturelle arenaene? Blant deltakerne er Anne Enger, leder av Kulturutreidninga 2012, som skal formulere viktige utfordringer kulturpolitikken står overfor i åra som kommer.

–Fram til konferansen jakter vi på de gode historiene om publikumsutvikling. Har du et forslag til case-presentasjon, vil festivalen gjerne høre fra deg innen 1. mars, skriver festivalen i pressemeldingen.

Publisert:

Del: