Tromsø kommune stiller seg bak “Stasjon 1”, et nytt hus for ungdom, musikk og kulturnæring.

Plantegninger for ombygging av brannstasjonen i Tromsø.

Red anm: Denne saken ble publisert onsdag, før kommunestyremøtet hvor det ble vedtatt å gå videre med planene om “Stasjon 1”. Dette ble vedtatt mot stemmene fra Frp, skriver iTromsø.

I forrige uke sa formannskapet i kommunen ja til planene som skal samlokalisere det regionale senteret for rytmisk musikk, ungdomshuset Tvibit og Helsestasjonen for ungdom i en gammel brannstasjon i Tromsø sentrum.

Fremtidens ungdomshus?

– Stikkord for satsningen er ungdom, prosjekt, musikk, film og kulturnæring. Slik vi tenker det er det ikke bare en samlokalisering fra Tvibits side, dette er framtidens ungdomshus. Vi skal også bygge musikk- og kulturnæring, og vi har jobbet med det i mange år. Dette blir manifestasjonen av det arbeidet i det at vi får en fysisk infrastruktur, sier Sif Vik, prosjektleder og nestleder i Tvibit.

Prosjektet er beregnet å koste 81 millioner kroner. Foreløpig er 69 av disse på plass gjennom et spleiselag mellom Tromsø kommune, som er den største bidragsyteren, Kulturdepartementet og Sparebanken Nord-Norge. Kommunens forutsetning for å gi grønt lys er at de resterende 12 millionene kommer på plass.

Vik sier at man er i kontakt med næringslivet, staten og Musikkutstyrsordningen for å skaffe til veie de resterende midlene, og at åpningen kan skje tidlig 2013 dersom finansieringen kommer på plass.

Sikret drift
Etter planene skal Brannstasjonen drives av kommunen. Utfordringen for lignende prosjekter i andre byer er at man glemmer å tenke drift, mener Vik.

— Driften er sikret av de tre enhetene som samlokaliseres. Dette er et stort løft i forhold til investering, men driften er på plass. Det er tre veldig markante aktører som skal inn her, slik at vi har store ambisjoner. Dette er snakk om et nytt kraftsenter for ungdomskultur og kulturnæring. Det har blitt omtalt som et nasjonalt pilotprosjekt av blant andre Barneombudet. Vi skal lage fremtidens ungdomshus!

Markant musikkdel
— I Tromsø har det vært et veldig aktivt musikkmiljø siden før Pussycats og det har kommet mange talenter fra Tromsø, slik som Röyksopp, Lene Marlin og Espen Lind. Utfordringen har vært at Tromsø har lite infrastruktur, få øvingslokaler, og inntil for noen år siden ingen studio, og ingen musikkbransje som managements og bookingbyråer. Det vi har hatt er talenter og livescener, sier Vik.

I 2008 åpnet Tromsø kommune et midlertidig studio som heter Kysten studio. Studioet er mobilt og tenkes å flyttes inn i Brannstasjonen.

— Før det har det ikke eksistert et profesjonelt studio nord for Trondheim. Kysten studio har vært en suksess. Det har et stort belegg av både nasjonale og lokal produksjoner, og har bragt mange kompetente personer tilbake til byen. Flere produsenter som har jobbet med store artister har valgt å flytte hjem fordi mulighetene til å jobbe finnes her nå.

Ikke konkurrent
Prosjektet består også av øvingsrom, produksjonssuiter, låtskriversuiter, større ensemblerom, lydstudio og preproduksjonslokale med plass til opp til 200 mennesker, som også skal være lavterskelscene for ungdomskonserter.

Ballade publiserte i sommer saken Et eneste rom, hvor det ble stilt spørsmål ved timeleie-modellen som foretrekkes i kommunale prosjekter.

— Det er ikke ment at lokalene skal konkurrere med private arrangører i byen. Det er viktig med en lavterskelscene i tillegg til at man ønsker et preprod-lokale der man kan finslipe prosjekter før turneer. Øvingsdelen blir det samme som med Øvingshotellet i Oslo. Lett tilgjengelig, tilgjengelig på timesbasis, noen av øvingsrommene blir full utstyrt, andre ikke, sier Vik.

Stort behov
Belegget på Øvingshotellet i Oslo, som drives av kommunen, har vært omstridt. Mens Aftenposten i januar skrev av belegget ligger på 15 – 20 %, og at det er dyrere enn sammenlignbare tilbud, mener Kulturetaten at utnyttelsesgraden per august 2011 ligger på 25 %.

— Hva vet dere om behovet i Tromsø?

— Det er et stort behov for øvingslokaler i Tromsø. Kongsbakken Videregående Skole er ett kvartal unna, Studenthuset ligger ett kvartal nedenfor, og de har snakket om å bygge øvingsrom i flere år. Nå tar kommunen det løftet, og da kan kanskje de andre aktørene bruke midlene på noe annet dersom de ønsker det.

— For alle typer musikk
Øvingsrominitiativet kommer nedenfra og når det kommer til musikkdelen av huset er det et resultat av det Vik kaller et skrikende behov for infrastruktur. Hun vil ikke uttale seg om Øvingshotellet i Oslo, men mener at det har vært nyttig å se på erfaringene derfra og at Brannstasjonsprosjektet har gjort flere tilpasninger.

— Man må minimum ta løftet med totalt 24 øvingsrom og produksjonssuiter. I tillegg har vi et godt samarbeid med musikklinja på Kongsbakken, Musikkonservatoriet og Symfoniorkesteret på dagtid, i forhold til at andre gjerne er brukere på kveldstid. Vi har fokusert på at det ikke bare skal være for rockeband, men alle typer musikk.

Vik vektlegger at prosjektet skal være fleksibelt og tilpasningsdyktig i forhold til ulik behov.

— Det skal være funksjonelt slik at man ikke trenger masse folk på jobb selv om det kommer til å være folk på huset døgnet rundt. Her får vi utnyttet sambruksfordelene mellom de tre aktørene som skal inn i bygget, sier hun.

Publisert:

Del: