Norske festivaler må lære av sine egne arrangementer, mener Tami Richter i South by SouthWest.

Tami Richter, © Victoria Burgamy

— Hvis det er ett poeng som jeg kan markere overfor norske festivaler, så er det å lære av sine arrangementer.

Tami Richter er ansvarlig for å organisere de 3000 frivillige som jobber med å gjennomføre South by SouthWest (SXSW) i Austin, USA. SXSW er tredelt, med en egen filmfestival og et teknologitreff. Disse foregår i mars, i samme tidsrom som musikkfestivalen, som er godt besøkt av norske musikere og bransjefolk.

Les også: Bygging i utlandet

Gjør endringer
Denne helgen kommer Richter til Kongsberg for å dele sine erfaringer med norske festivalledere på Norsk Rockforbunds arrangørkonferanse.

— Ta en nærmere titt på hva som fungerte fra både produksjonens- og deltakernes ståsted og gjør endringer for å bedre arrangement hvert år. Selv om det fungerer, se hvordan det kan gjøres enda bedre, skriver Richter i et epost-intervju med Ballade.

Følg Ballade på Facebook

Hun forteller at SXSW spør delegatene om deres synspunkter på arrangementet etter hver festival. Dette gjør dem i stand til å forme festivalen etter deltakernes ønsker.

— Delegatenes tilbakemelding er uvurderlig for å lykkes med vårt arrangement. Jobb med byens embetsmenn og lokale innbyggere for å lære hva som fungerer på stedet. Oppsøk fagfolk og bruk deres kompetanse til å finjustere prosessene, oppfordrer Richter.

— Det er alltid rom for forbedring.

Les også: Hemmeligheten for å lykkes på SXSW

Utfordrende vekst
SXSW vokser i omfang. Richter regner med en økning på 10 % i antall frivillige som skal bidra til gjennomføringen av festivalen i 2013. Musikkdelen vil bestå av rundt 2000 band og artister som skal vise seg fram for delegerte bransjefolk og generelt musikkinteresserte på mer enn 100 scener.

Foreløpig opererer SXSW med en stab på om lag 120 ansatte, og SXSW sysselsetter 50 eller flere personer for å bistå basert på sesong, ifølge Richter.

— Ettersom vårt arrangement har vokst, har en av våre viktigste tiltak vært sikkerhet. Større folkemengder og spenningene disse utløser, er en oppskrift på farlige situasjoner. Det er SXSW mål å holde vårt arrangement trygt for våre delegater og publikum, sier Richter, som forteller at festivalen samarbeider tett med myndighetene for å ha planer «for alle mulige scenarioer».

Følg Ballade på Twitter

— Vi har et team av SXSW-ansatte som har fått spesiell opplæring i sikkerhet, og overvåker områdene der våre arenaer er plassert. I tillegg jobber vi med våre leverandører, sponsorer og arenaer for å sikre at deres deltakelse på SXSW oppfyller våre sikkerhetsstandarder, sier Richter.

Livemarkedet er i vekst også i USA. Richter mener dette er en vinn-vinn-situasjon for en bransjerettet festival som SXSW.

— På grunn av vår unike modell har vi potensial til å bli den festivalen som kommer til å lansere det neste store bandet som alle andre festivaler vil booke til sin festival året etter, sier hun.

Tami Richter snakker på Norsk Rockforbunds arrangørkonferanse i Kongsberg lørdag 17. november kl. 15.

Publisert:

Del: