Det er Norsk kulturforum som står bak prisen, som deles ut annethvert år.

risør

Prisen er ment å anerkjenne kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle.

Juryen har bestått av leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Svein Harberg, leder i KS Gunn Marit Helgesen og styreleder i Norsk kulturforum Per Aimar Carlsen (juryleder).

De meddeler i en pressemelding følgende om valget av Risør kommune:

Kommunen har jobbet langsiktig og godt i svært mange år og har i dag et kulturelt engasjement både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt,- og byr på seg selv i alle sammenhenger.

Gjennom stedsutvikling, kulturvern og godt samspill mellom offentlig, frivillig og privat innsats er kommunen sentral i etablering og drift av gode kulturtilbud med mange ringvirkninger.

Risør kommune har stor oppmerksomhet på sammenhengen mellom store satsinger og hverdagskulturen, hvor også utdanning og opplæring har en naturlig plass. Innenfor de fleste kunstdisiplinene har man gode tilbud, hvor målet er både å ta vare på bredden og samtidig ha et målrettet arbeid innenfor talentutvikling. Alle skal med og tilbudene er både varierte, utviklende og ambisiøse. Gjennom en egen skolesekk involveres lokale kunstnere til å skape prosjekter sammen med skoleelever. Den interkommunale kulturskolen har dyktige lærere og gode resultater.

Risør har et bredt spekter av festivaler der noen også er blitt merkevarer.

I tråd med trender og generelle utviklingstrekk har også Risør kommune hatt ulike organisasjonsformer for egen kulturpolitikk og utvikling. Men kommunen valgte i 2014 å reetablere et politisk kulturutvalg.

Publisert:

Del: