Det kom ingen justeringer på bevilgningene til Riksscenen etter gårsdagens behandling i Stortinget av kulturbudsjettet for 2010. Det betyr at Riksscenen kutter kraftig i sine planer for neste år og utsetter den offisielle åpningen.

Riksscenen for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans søkte Kulturdepartementet om 25,9 millioner kroner for 2010, og fikk 18 millioner. Etter kraftig påtrykk håpet Riksscenen at gårsdagens stortingsbehandling av kulturbudsjettet for neste år ville justere bevilgningen opp. Det skjedde ikke.

Det betyr at Riksscenen nedjusterer ambisjonsnivået kraftig for kommende år. Opprinnelig var det lagt opp til 112 ulike arrangementer, noe som ville omfattet 480 utøvere. I den nye virksomhetsplanen, som Riksscenen også har presentert for Kulturdepartementet, er det lagt opp til 18 arrangementer. I tillegg blir den offisielle åpningen av det i praksis arrangementsklare nybygget på Schous plass utsatt til senhøstes 2010, trekvart år senere enn planlagt.

— Vi kan ikke ha en offisiell åpning av Riksscenen uten aktivitet i bakkant, sier Riksscenens daglige leder Jan Lothe Eriksen.

Det vil allikevel være aktivitet på Rikscenen tidlig i 2010. Fra januar flytter konsertserien Folk på Mir, som arrangeres av OsloFOLK og Den norske folkemusikkscena på Café Mir, sine ukentlige arrangementer inn i Riksscenens lokaler.

Lothe Eriksen og Riksscenens styre har vært sterkt uenig med Kulturdepartementet i bevilgningsprosessen. Lothe Eriksen sier at departementet har lagt til grunn en opptrappingsplan i et langstidsbudsjett som ble lagt fram av et utredningsutvalg for Riksscenen i 2006. Denne planen viser et tilskuddsbehov på 13 millioner kroner første driftsår for Riksscenen, altså 2010. Justeringer av denne planen til dagens behov på 26 millioner kroner ble lagt fram for departementet første gang i 2008, ifølge Lothe Eriksen.

— Både departementet og de rød-grønne kommer trekkende med dette langtidsbudsjettet hver gang, men at dette var et preliminært budsjett sier seg selv. Hvis det virkelig var et viktig budsjett for departementet skulle vi hatt 10 millioner kroner for 2009. Vi fikk 5,5 millioner, som inkluderer en tilleggsmillion vi fikk rett før årsskiftet, sier Riksscenens daglige leder.

Departementet har sammenlignet etableringen av Riksscenen åpningen av Dansens Hus, sier Lothe Eriksen, som også ser den etableringen som en parallell.

— Året før Dansens Hus åpnet, som tilsvarer det året vi er inne i nå, hadde de 18 millioner i støtte. De har passert 30 millioner kroner. Hvorfor skal en etablering av Riksscenen, et hus for folkemusikk, folkedans og samisk musikk, være så mye billigere, i hermetegn, eller rimeligere enn et hus for moderne dans, spør Lothe Eriksen.

Riksscenen ser etter alternative finansieringskilder. Blant alternativene er utleie, men gitt ressurssituasjonen ser dette svært vanskelig ut, mener Lothe Eriksen. Riksscenen har foreløpig ligget lavt i forhold til Oslo kommune fordi Stortinget har vedtatt at Riksscenen skal være et nasjonalt porsjekt. Lothe Eriksen er også avskåret fra å søke Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde fordi Riksscenen finansieres direkte fra departementet. Sponsorsituasjonen er vanskelig selv for etablerte aktører, og den nye folkemusikkorganisasjonen, som er blant stifterne, ser det ikke som sin oppgave å finansiere driften av Riksscenen

— De har en del å gjøre internt, men har sagt at de kan legge relevante arrangementer til Riksscenen, sier Lothe Eriksen.

Publisert:

Del: