1,5 millioner statlige kroner venter nå på en splitter ny Riksscene for Folkemusikk og –Folkedans, som også skal bygge to flotte konsertsaler i Schauskvartalet. Men hvordan skal alt organiseres, og hvem blir brukerne? For å få et godt svar på dette, har saken ligget ute til åpen høring siden januar. Fredag 17. januar er siste frist for å uttale seg. – Det vil bli etablert en selvstendig stiftelse den 24. februar med mindre høringsuttalelsene anbefaler noe helt annet, forteller lederen for Norsk Folkemusikk og -Danselag, Jan Lothe Eriksen.

Schous-kvartalet: 3D-kart

Av Knut Steen

Lothe Eriksen er nøye med å understreke at Riksscenen for Folkemusikk og -Folkedans ikke skal være drevet av noen andre enn seg selv:

— Skal være selvstendig

— Det kan sikkert fremstå annerledes for noen, men det er viktig at Riksscenen blir en helt selvstendig drevet enhet. Så langt peker alt mot at Riksscenen blir en stiftelse, kan Lothe Eriksen bekrefte.

Dette betyr at Riksscenen så langt følger anbefalingen av september 2005, fra advokat Mette Møller. Møllers vurdering pekte dengang på klare fordeler ved å gjøre Riksscenen til en stiftelse:

“Jeg mener at stiftelsesformen er den selskapsformen som passer best. Den sikrer at formålet fremmes, uavhengig av hvem som har gjort innskudd, uavhengig av skiftende tider, og hvem som bekler styrevervene. Utad vil Riksscenen fremstå som en organisasjon et sted mellom lag/forening og aksjeselskap. Innad må alle jobbe innen formålet slik det er omtalt i vedtektene. Det vil styrke hovedretningen, og gi lite rom for personlige kjepphester”, skrev Møller.

Hun mente også at Riksscenen ville fungere dårligere som AS, og at den kunne bli “en fremmed fugl” om den skulle organiseres som et andelslag:

“Andelseierne ville bli lag og foreninger, og jeg tror at stemmemulighetene vil kunne gi rom for mange (lokale) særinteresser, til skade for et knippe viktige hovedmål på et overordnet plan. Lokale interesser og lignende bør etter mitt syn fremme sine saker i andre fora enn Riksscenen, slik jeg har fått dette beskrevet.”

Ber om bred drøfting

Men tross Møllers anbefalinger, er ingenting er avgjort enda:

— Vi la ut saken til høring den 6. januar, og har satt fristen for høringsuttalelser til 17. februar – altså førstkommende fredag. Vi hører gjerne fra så mange som mulig i denne saken, understreker Lothe Eriksen:

— Dokumentene ligger tilgjengelig på www.folkogdans.no, og har også blitt sendt ut pr post til en rekke høringsinstanser. Dette begrenser ikke hvem som kan sende inn høringssvar, da vi ønsker bred drøfting av forslagene i innstillingen.

— Forum for folkemusikk og folkedans og utvalget ser det som vesentlig at institusjonen nå etableres så raskt som mulig som ansvarlig organisasjon/ juridisk person. Målet er å stifte Riksscenen innen utgangen av februar, og stiftelsesmøtet er berammet til 24. februar. Dette for at Riksscenen som ansvarlig juridisk enhet skal kunne være formell mottaker av den statlige bevilgningen og føre arbeidet med den konkrete utviklingen av prosjektet videre.

Hvem vil bruke konsertsalene?

Men så lenge pengene er bevilget og lokaliseringen er bestemt – hva er det egentlig å uttale seg om?

— Vi trenger tilbakemeldinger i forhold til vedtektene, styringsformen og hvordan styret bør settes sammen. Det er det viktigste akkurat nå. Men vi vil også gjerne høre fra folk som kan tenke seg å leie de to konsertsalene som skal bygges i Schauskvartalet, svarer Lothe Eriksen.

De to konsertsalene det dreier seg om, kommer til å bygges som akustiske rom – spesielt for fremføringer av folkemusikk og folkedans. Det største blir på 250-300 seter, ett mindre er beregent å huse inntil 40 sittende publikummere.

– Dette kommer til å være et hus for folkemusikken, men vi vil gjerne lytte til hele musikklivet, ta imot tilbakemeldinger fra andre miljøer. Vi kommer i utgangspunktet til å tilpasse lokalene etter våre behov, men hvis vi kan gjøre justeringer eller tillegg som vil gjøre oss mer attraktive for andre aktører/sjangre, er det fint å få vite om det nå, før byggingen begynner. Vi vil gjerne være attraktive på utleiemarkedet også, sier Lothe Eriksen.

Alle relevante dokumenter og utredninger finnes tilgjengelige på www.folkogdans.no.

Publisert:

Del: