I budsjettet for 2011 omdisponerer regjeringen tre millioner kroner fra Rikskonsertene til arrangørstøtteordningen. Den ordningen fordeles av Norsk kulturråd.

På bakgrunn av rapporten ”Nye tider – nye takter? En gjennomgang av Rikskonsertene” fra august 2009, utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), foreslår regjeringen å avgrense Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet.

Dette begrunnes med at Rikskonsertene i større grad skal konsentreres om tilbudet som ikke dekkes av andre konsertarrangører.

Les tidligere saker om DIFI-rapporten og Rikskonsertene her.

Tre millioner kroner skal omdisponeres fra Rikskonsertene til tilskuddsordningen for arrangører under Norsk kulturfond, som fordeles av Norsk kulturråd under post 55.

”Ansvaret for programmeringen av offentlige konserter blir dermed i større grad desentralisert, ved at midlene kanaliseres direkte til konsertarrangører. Det vil bli igangsatt en prosess i dialog med Rikskonsertene med sikte på å avklare Rikskonsertenes framtidige rolle som produsent og leverandør av offentlige konserter, herunder også Rikskonsertenes rolle som festivalarrangør.” heter det i budsjettet for 2011.

Les kulturbudsjettet for 2011 på denne linken.

Publisert:

Del: