Pensjonskostnadene er i ferd med å vokse Den Norske Opera & Ballett over hodet. Operaens styre frykter at situasjonen vil gå ut over programmet.

© Carl Kristian Johansen

Styret i Den Norske Opera & Ballett uttrykker bekymring for høye pensjonspremier i tiden fremover. Allerede på kort sikt frykter de at de betydelige pensjonskostnadene vil gå utover programtilbudet.

– Summene er så store at Operaen ikke kan svare for dette alene. Da måtte vi ha gjort dramatiske inngrep i Operaens aktivitet, sier styreleder Ellen Horn til Ballade.

Les også: Frir til folk flest

Anstrengt økonomi
Ifølge Dagens Næringsliv har Den Norske Opera & Ballett spart opp 200 millioner kroner i DNB Liv, og 385 millioner kroner i Statens Pensjonskasse på vegne av de ansatte.

Operaledelsen har i utgangspunktet regnet med rundt 50 millioner kroner i årlige pensjonskostnader. Kostnadene har imidlertid økt kraftig i løpet av det siste året.

I den nye pensjonsreformen går man ut fra at en gjennomsnittlig 55-åring vil kunne regne med 19 år som pensjonist. Høyere levealder gjør pensjonsutgiftene ditto høyere for Operaen, som i tillegg er i en spesiell ansettelsessituasjon, med dansere og solister som har lovbestemt rett til tidlig pensjon.

– Vi er nødt til å finne løsninger. Fra styrets side har vi sagt oss beredt til å bidra med å frigjøre midler, men vi håper og tror at vi vil finne en løsning i samråd med departementet, sier Horn.

Ifølge statssekretær Kjersti Stenseng (Ap) i Kulturdepartementet arbeides det med å finne ut av hvilket omfang kostnadsveksten vil få.

– Det er en rekke kulturinstitusjoner som har kraftige økninger i pensjonskostnadene. Dette går igjen utover egenkapitalen. Vi har en dialog med dem det gjelder for å få oversikt, sier hun.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

– Svært alvorlig
Kulturdepartementet og Den Norske Opera & Ballett har kommet frem til en midlertidig løsning, der Operaen får dekket årets underskudd. Den Norske Opera & Ballett mottok rundt 490 millioner i offentlige tilskudd i 2011.

– Vi har hatt en lang og omfattende dialog med både departementet og styret, der vi har kommet frem til endrede premisser for budsjett i 2013, og får tildeling på basis av en revidert søknad, sier operadirektør Tom Remlov.

Remlov betegner saken som «svært alvorlig».

– Virksomheter som våre står overfor en nærmest loddrett oppadstigende pensjonskostnad. Lønnsveksten i Norge er høy, mens det internasjonale rentenivået er lavt. Premiene som må betales for å sikre at vi kan betale pensjoner, blir derfor skyhøye. Faren er at driftsmidler må brukes til pensjonskassen, sier han.

Følg Ballade på Twitter

Færre årsverk
Operaen brukte 436 millioner kroner på lønninger i fjor. Det er 27 millioner kroner mer enn året før. Samtidig har antallet årsverk gått ned fra 1041 til 872, ifølge Brønnøysundregisteret.

Remlov varsler at antallet ansatte vil bli redusert i årene fremover.

– Vi er over i en konsolideringsfase. Resultatet av det vil være en justering i antallet faste stillinger. Vårt langsiktige mål er likevel å kanalisere ressurser til det kunstneriske arbeidet. Det er et siktemål som også departementet har sagt seg enige i, sier Remlov.

Publisert:

Del: