Konferanse om tverrfaglighet i utdanning.

Ultimafestivalen lanserer et pedagogisk program for videregående skoler som ønsker å fornye formidlingen av den musikalske tradisjonen på tvers av faglige disipliner.

Programmet heter Remake og blir sparket i gang med et seminar på Litteraturhuset under festivalen.

Tema for konferansen er blant annet musikkformidling som pedagogisk verktøy i en samfunnsfaglig kontekst, og bruk av ny teknologi og nye medier innen musikk- og kunstundervisning.

Blant foredragsholdere er Jøran Rudi (NOTAM), Arild Johnsen (Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen), Tina Rigby-Hanssen (UiO), komponisten Bjarne Kvinnsland, Márcia Campos (MAC-Niterói), Thorstein Granly (Rikskonsertene), Ivar Smedstad (Atelier Nord).

Seminaret er 6. september, og man kan melde seg på innen 2. september. Ultima foregår 6. – 15. september. Påmelding til seminaret er remake at ultima.no

Publisert:

Del: