Smalltown Supersound, BIT20, Norsk Folkemusikkformidling, Hanne Hukkelberg og Ingebrigt Håker Flaten er blant mottagerne.

Ingebrigt Håker Flaten_bass

Utenriksdepartementets reisestøtteordning for norske profesjonelle musikere offentlige konserter i utlandet og ordningen for prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør forvaltes av MIC og fordeles tre ganger pr. år.

MICs fagutvalg fordelte 21. november til sammen 829 700 kroner innenfor de to ordningene. Fagutvalget som står for søknadsbehandlingen består av Claes Olsen, Erica Berthelsen, Ola K. Berge, Nils Bjerkestrand og Svein Bjørkås (leder). Sverre Lunde og Eva Lous fra UD er observatører i utvalget.

Reisestøtteordningen

Hele 104 søknader om reisestøtte til norske musikeres utenlandskonserter kom inn til MIC før fristen utløp 1. november – 45 søknader ble innvilget. Den totale søknadssummen var på kr. 3. 873.817, det ble bevilget kr 579 000 på denne runden.

Av de 45 prosjektene som er tildelt midler, gjelder 8 søknader populærmusikk, 20 kunstmusikk, 8 jazz, 2 tradisjonsmusikk og 7 andre genre.

Noen av tildelingene gjort av komiteen:

Smalltown Supersound har fått 40 000 for å sikre at Kim Hiorthøy, Bjørn Torske, Lindstrøm og Diskjokke blir å finne på Austins showcasescener under neste års South By Southwest.

BIT20 får til sammen 40 000 for å delta på prosjektet ”Let’s Compose” i St. Pölten i Østerrike og festivalen Final Integra i Storbritannia.

Norsk Folkemusikkformidling har av komiteen blitt tildelt 40 000 for å sikre at utøvere som Majorstuen, Spindel, Karl Seglem, Den Vesle Prinsen, Tindra og Gamaltnymalt kan spille showcaser på internasjonale messer og bransjetreff i 2008.

En av de første, og viktigste, eventene blir Arts Presenters Conference i New York i januar. I 2008 skal Hanne Hukkelberg turnere bla i Australia, USA og Canada og får med seg 20 000 til budsjettet.

I mars legger Ingebrigt Håker Flaten ut på europaturne sammen med Ola Kvernberg, Jeff Parker, Frank Rosaly og Dave Rempis – kvintetten kan legge 20 000 til i turnebudsjettet.

Prosjektstøtte til kultursamarbeid med land i sør

Utvalget hadde også kr. 250 700 til fordeling til prosjektstøtte til kulturutviklingsprosjekter med land i sør. Ved fristens utløp 1. november var den totale søknadssummen på 1 753 225. Det kom inn 18 søknader, hvorav 7 ble innvilget. Også her er flere sjangere representert.

Komiteen har tidligere etterlyst solide og langsiktige prosjekter innenfor rammene av ordningen for prosjektstøtte til kulturutviklingsprosjekter med land i sør.

Prosjektet ”Contemporary ethnic record production” representerer en gledelig utvikling for denne sektoren da komiteen oppfatter det som solid, langsiktig og med et klart fokus på gjensidig kulturutveksling. Den største tildelingen innenfor denne ordningen gikk derfor til dette samarbeidsprosjekt som involverer Førdefestivalen, Tellef Kvifte og Ethnic Productions ltd.

Prosjektet har som formål å utvikle kompetansen innenfor musikkproduksjon og platedistribusjon i Kenya og ble av komiteen tildelt 100 000 for 2008, med tilsagn om ytterligere kr. 100.000 pr. år i 2009 og 2010.

For fullstendig liste over tildelinger se stikk.no.

Publisert:

Del: