Før sommeren kunngjorde Bergens Rock Aktører (BRAK) at de skal jobbe for å få innført en reiserefusjonsordning for musikere på et nasjonalt plan. Med tanke på at turnémarkedet i Norge kan føles tregt, særdeles for ferske artister, er dette utvilsomt fornuftig. Music Export Norways daglige leder Inger Dirdal mener at eventuelle drypp fra det økte fondet for tippemidler også må øremerkes internasjonal jobbing.

Inger Dirdal

I sitt innlegg på Ballade den 16. mai er BRAKs daglige leder Tonje Kaada fortørnet over at landets artister, kulturarbeidere og -produsenter ikke blir spurt når Arbeiderpartiet/Fremskrittspartiet/Sosialistisk Venstreparti skal finne ut hvordan økningen på 400 millioner kroner i tippefondet skal disponeres.

I etterkant har Music Export Norways Inger Dirdal også meldt seg på i diskusjonen. – Om flere skal kunne leve av å være artist må man se lenger enn bare Norge. Man må også turnere i utlandet, og det koster penger. De fleste tjener ikke penger. Man har noen ordninger med turnéstøtte, og Utenriksdepartementet gir noe reisestøtte, men det viser seg å være en dråpe i havet, sier hun.

Dirdal har gjort beregninger på hva det vil koste å sette opp regelmessige turnéer eller showcaser i London, Paris og Berlin (tre viktige byer hvor den norske musikkbransjen bør markere seg minst en gang i måneden), men hun vil ikke ut med tallstørrelsene.

Hun viser til at økonomisk støtte til et norsk rockeband som i utgangspunktet ikke hadde råd til å akseptere en invitasjon til bransjemessen PopKomm i Köln, Tyskland i august nå likevel kan reise. Hun vil ikke fortelle hva bandet heter. Fra annet hold blir vi fortalt at dette bandet er Ai Phoenix.

Men, bør man ikke prioritere turnéstøtte i Norge først, slik at band kan utvikle seg hjemme før man tar fatt på utlandet?

— Det er klart man bør bygge en erfaring i Norge først, svarer hun. – Men det er noe helt annet dersom man kommer seg ut av landet. Det er som å starte på nytt. Skal man på turné i England forstår man hvor godt man har det på turné i Norge.

Publisert:

Del: