Regjeringen går langt i å antyde ytterligere styrking av festivalstøtten. Kommersielle festivaler bør klare seg selv, mener Slottsfjellfestivalen.

Bare Egil på Slottsfjell 2014, © Otto Alsaker Prestmo

Under en debatt om knutepunktordningen i regi av Norsk Rockforbund denne uken, varslet statssekretær Kjersti Stenseng (Ap) en ytterligere styrking av festival- og arrangørstøtten.

– Det finnes politisk vilje til å satse på dette feltet, derfor har vi også invitert festivalene til å komme med innspill på hva som trengs, sier hun til Ballade.

Les også: Knutepunktordningen ikke god nok

Vil bygge institusjoner
Norske festivaler mottar 115 millioner kroner fra Kulturdepartementet i 2012. Det tilsvarer en dobling siden 2005, ifølge departementet selv.

Nå kan det altså ligge an til en ytterligere økning i støtten, selv om Stenseng ikke vil gå ut og bekrefte konkrete tall før statsbudsjettet legges frem i oktober.

Hun mener det er viktig at bransjen løfter blikket opp fra en «snever» knutepunktdebatt, og i stedet legger vekt på å bygge institusjoner over tid, ved hjelp av festivalstøtten.

– Vi ønsker å se på norske festivaler og arrangører som en større helhet og stimulere til økt grad av forutsigbarhet, sier Stenseng.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

– Bør klare seg selv
Festivalsjef ved Slottsfjellfestivalen Christoffer Rød har tidligere kritisert de offentlige festivalstøtteordningene. Slottsfjell søkte om festivalstøtte for første gang i 2011 og fikk innvilget 250.000 kroner av Norsk kulturråd, men de har ikke tatt stilling til hvorvidt de vil ta i mot pengene eller ikke.

Rød mener at festivalene som driver med musikk som har et kommersielt potensial bør klare seg på egen hånd økonomisk.

Han understreker at det skal være rom for å søke midler til spesielle tiltak og prosjekter som bestillingsverk, kunstnerisk bredde og satsning på barn og unge.

– Vi er ikke mot offentlig støtte, men det bør være en målsetning å kunne løsrive seg fra offentlige midler, sier Rød.

Han er heller ikke overrasket over signalene fra statssekretæren.

– Pottene har økt hvert år. Det henger sammen med at de forskjellige interesseorganisasjonene har blitt sterkere, og at det finnes flere arrangører og en kulturvennlig politikk, sier Rød.

Følg Ballade på Twitter

Kultur, ikke næring
– Problemet er at det er vanskelig å forsvare påstanden om at festivalstøtte er et kulturpolitisk virkemiddel, når det er knallhard konkurranse og fem-seks festivaler av en viss størrelse som konkurrerer i det samme markedet, sier Rød.

Stenseng sier at regjeringens holdning er basert at på festivalstøtten er kulturpolitikk, ikke næringspolitikk.

– Jeg synes det er veldig bra at norske festivaler tjener penger, men det viktigste for oss er å gi et godt festivaltilbud over hele landet, sier hun.

Publisert:

Del: