INNLEGG: Flere av forslagene fra Venstres landsmøte høres ut som en kulturpolitisk fallitterklæring, skriver Renée Rasmussen.

© Morten Hansen

Venstres landsmøte vil kutte i kulturbudsjettet til fordel for gaveforsterkningsordninger og overlate utnevningen av kulturrådsmedlemmer til Stortinget. Ifølge landsmøtet vil dette føre til et fritt og mangfoldig kulturliv.

Forslagene høres i mine ører ut som en (kultur)politisk fallitterklæring.

Les også: Venstre vil ha kompetansesentrene inn på statsbudsjettet

Gir kapitalen frihet
MFO arbeider for å bedre kunstneres levekår. Vi mener at et viktig virkemiddel for å oppnå dette er å øke statens overføringer til kultur. Å endre støtten fra direkte bevilgninger til såkalte gaveforsterkningsordninger innebærer ikke bare å kutte i kulturbudsjettet, men også å overføre makt fra stat til kapital.

En slik gaveforsterkningsordning ble prøvd innenfor forskningsfeltet fra 2006 til 2011. Den gikk ut på at staten kunne gi en forsterkning på 25 prosent på toppen av en pengegave fra en privat giver. Det er delte meninger om ordningen var vellykket eller ikke, men den var i alle fall styrt på den måten at den bare gjaldt for gaver til bestemt forskningsinstitusjoner, universiteter og høyskoler.

Tilsvarende styringskriterier finnes knapt nok i kulturfeltet, hvor en slik ordning dermed vil føre til at for eksempel VG velger hvilke av landets festivaler som skal få støtte. Staten skal bare tilføre en liten tilleggssum til de heldige utvalgte festivalene. Kvalitetsvurderingen, distriktspolitiske hensyn og vurderingen av hvem som faktisk trenger støtte legger Venstre altså i VGs hender. Å gi denne makten og friheten til kapitalen er kanskje logisk for liberale Venstre.

For meg virker det verken logisk eller klokt.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Privat må aldri erstatte offentlig
Jeg har ingen ting i mot private bidrag, enten det kalles sponsorbidrag eller noe annet, til kunst- og kulturformål. Det er bra, og det er nødvendig.

Men det må aldri erstatte det offentlige ansvaret for å finansiere den kunsten og de kulturaktivitetene som samfunnet vårt trenger for å være et samfunn og for å utvikle seg videre som et samfunn. Og avgjørelsene om hva og hvem som skal støttes av fellesskapets midler må aldri overlates til lukkede styrerom.

Underlige forslag
Et annet underlig forslag fra Venstres landsmøte er å la Stortinget fylle opp Kulturrådet med politikere.

Det er ikke mange årene siden vi delvis hadde det slik. Nå oppnevnes medlemmene til Kulturrådet av Regjeringen, og det legges stor vekt på kunstfaglig kompetanse og overblikk. Jeg trodde at det kanskje også var god Venstrepolitikk, men nå høres det heller ut som om Venstres politikk er at Stortinget (med mektige Venstre i spissen?) skal overta detaljstyringen av kunst- og kulturforvaltningen.

Les også: Ballade på kulturhusturné

Tar fra kunstnerne
Om jeg har forstått begrunnelsen riktig, vil Venstre frita kunstnerne fra å måtte bry seg med kunstforvaltning. Jeg kaller det heller å frata oss muligheten til å delta i utviklingen av norsk kunst- og kulturpolitikk. For ikke å snakke om at det fratar Kulturrådet viktig kunstfaglig kompetanse. Men det er kanskje ikke så farlig, dersom det likevel er de private kapitalinteressene som skal overta makta?

Renée Rasmussen er forbundsleder i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO)

Publisert:

Del: