Radiodokumentaren Set It Free – et portrett av Radka Toneff, er nå tilgjengeliggjort på CD.

Radka Toneff Set It Free

Det var NRK-journalist Karen Riekeles Frivik som laget radiodokumentaren Set It Free om Radka Toneff i 1997. Frivik står også personlig bak utgivelsen av Set It Free på CD. Den distribueres av Musikkoperatørene.

Set It Free fikk 2. plass i Prix Italia i 2000.

Denne radiodokumentaren har lenge vært en av svært få biografiske kilder til jazzsangeren Radka Toneffs liv og levnet. Toneff endte sitt liv i 1982, da hun var helt i begynnelsen av 30-årene.

Radiodokumentaren slippes på CD rett i etterkant av Marta Breens biografi ”Radka Toneff – hennes korte liv og store stemme”, og Frivik mener at ”Set It Free” kan være utfyllende med hensyn til en nærmere emosjonell og musikalsk forståelse av Radka Toneff.

For mer informasjon om radiodokumentaren Set It Free, gå til denne siden.

Publisert:

Del: