Quartfestivalen hadde ikke ansvaret for sex-stuntet i Bendiksbukta, slo Kristiansand tingrett fast i dag. Festivalen slipper dermed å betale foretaksstraffen på 50.000 kroner, og får dekket saksomkostninger på 17.200 kr. Samtidig jobber Quartens nye styre på spreng med å legge til rette for neste års festival. Festivalens største scene blir droppet for å spare penger, men tvisten mellom Toffen Gunnufsen og de ansatte er fremdeles langt fra løst.

Quart-illustrasjon (Av Maia M.H. Drachensteen)

Av Knut Steen

“Frikjent”, lød dommen fra Kristiansand tingrett i morges. De to meddommerne i saken stemte for frifinnelse, mens rettens formann ville hatt en fellende dom, skriver Fædrelandsvennens nettutgave.

Quartfestivalen, som var ilagt en bot på 50.000 kr. for å ikke ha stoppet sex-stuntet i Bendiksbukta, vant dermed frem med sin påstand; at de ikke kunne lastes for å ha brutt straffelovens paragrafer 201 og 48a.

Disse slår fast at man kan straffes “for i ord eller handling ha utvist krenkende eller uanstendig atferd på offentlig sted i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det, eller i nærvær av eller overfor barn under 16 år”, og at ” et foretak kan straffes når et straffebud er overtrådt av noen som handler på vegne av foretaket”.

I rettsdokumentene kan man i følge Fædrelandsvennen lese at: “Vaktene var i dette tilfellet observatører av at en straffbar handling ble begått over tid. Vitner har forklart at hendelsen varte opp mot 5 minutter. Handlingen må karakteriseres som oppsiktsvekkende, og vaktene kan ikke ha vært i tvil om at handlingen lå utenfor lovens grenser, kan man lese i rettsdokumentene.”

Quartfestivalen får også dekket saksomkostninger på 17.200 kr, i følge Fædrelandsvennen.

Dommen ble mottatt med glede av det ferske Quart-styret. – Nå må vi få lagt denne saken død for alltid, sier en lykkelig styreleder Magne Aasheim Knudsen til Fædrelandsvennens nettutgave.

Dropper Idrettsplassen

Men med åtte måneder igjen til juli er det enda svært mange brikker som må falle på plass – helst litt brennkvikt.

Mandag 22. november ble det klart at Quart neste år dropper sin største scene, idrettsplassen. Dermed satser man på å klare seg med de to mindre scenene, Bendiksbukta og Odden. Til tross for dette regner festivalen med 10.000 besøkende per dag, i følge styrelederen.

Skal Quart få til dette uten å skuffe mange publikummere, må de trå til med noen særdeles kvasse logistiske krumspring: For mens Bendiksbukta riktignok har kapasitet på 10.000, har Odden plass til bare 2.500 mennesker foran scenen. Dermed kan ventetiden bli lang og trengselen stor for de som gjerne vil se to konserter på rad. Alternativet kan være å opprette enda en mindre scene inne på området, spørsmålet er om det finnes gode nok muligheter for akkurat det.

Men det mest presserende problemet er som vanlig penger.

Frykter oppsigelser tross tilskudd

— Vi har ikke likviditet til å kalle de ansatte tilbake på jobb. Situasjonen er svært vanskelig, det må vi bare innrømme, sa daglig leder Einar Buø, som i et intervju med Fædrelandsvennen 10, november ikke kunne utelukke at noen av de permitterte ansatte ikke ville bli kalt tilbake på jobb.

— Jeg vil helst ikke spekulere, men slik situasjonen er nå, kan jeg ikke utelukke oppsigelser. Det blir uansett en avgjørelse som styret må ta, var Buøs kommentar til Fædrelandsvennen.

De 300.000 kronene Quart fikk i fanget fra Cultiva dagen etter, kan heller ikke brukes til å kalle Quart-staben tilbake til kontorene. Disse pengene er nemlig øremerket såkalt “knoppskyting”, eller oppstart av nye virksomheter knyttet opp mot Quartfestivalen og byens musikkmiljø.

Én eller to Quartsjefer

Men selv om Quartfestivalen mot formodning skulle få flere driftsmidler fristilt, må styret allikevel ta stilling til hvem som skal være festivalens sjef – eller sjefer – før noen kan begynne å sette sammen neste års Quartfestival. Så lenge dét spørsmålet er ubesvart, er heller ikke grunnen lagt for noen forsoning mellom Toffen Gunnufsen og festivalens nøkkelansatte, som har uttalt mistillit til hverandre i svært sterke ordelag.

Så langt Ballade kjenner til er partene fremdeles i skyttergravene – flere av de ansatte i festivalen har betegnet Gunnufsen som noe bortimot en vandrende katastrofe på økonomi og personalbehandling, og mener at han for all del ikke må sidestilles som leder, men tvert imot degraderes til å kun være ansvarlig for booking av band.

Gunnufsen på sin side, har stilt et krystallklart ultimatum: Blir han ikke sidestilt med Einar Buø som leder, tar han sin hatt og går. Gunnufsen har også uttalt at han føler det problematisk å samarbeide med dem som har kritisert ham så sterkt i all offentlighet.

Hvordan det nybakte Quartstyret skal løse denne gordiske knuten, gjenstår enda å se.

— Hvilken ledermodell Quartfestivalen kommer til å få, har vi ikke behandlet i styret enda, men det vil være klart før jul, sier styreleder Magne Aasheim Knudsen til Ballade i dag.

Toffen går solo?

En mulig løsning er at Gunnufsen iversetter planene han avslørte i Fædrelandsvennen mandag 15. november, nemlig å selv trekke seg som festivalsjef for å starte et eget agentbyrå, som vil kunne selge booking-tjenester til Quartfestivalen.

— Det er en mulighet som jeg for øyeblikket vurderer seriøst, jeg klarer absolutt å venne meg til en tanke om å drive eget firma, var Gunnufsens kommentar til Fædrelandsvennen.

En slik løsning ville antakeligvis bidra til større ro i Quart-leiren. Ved siden av at Gunnufsen sannsynligvis ville kunne tjene langt bedre på å være engasjert privat, og på flere fronter enn Quart, ville også styret sluppet å velge mellom ham og en rekke av festivalens nøkkelansatte, som i sin tur vil få sitt ønske oppfylt, nemlig at Gunnufsen ikke skulle være deres sjef, men kun drive med booking.

Men inntil styret eller Gunnufsen bestemmer seg, er det praktiske arbeidet med å sette sammen Quart 2005 nokså låst.

Ballade vil følge Quart-saken etter som den utvikler seg.

Publisert:

Del: