INNLEGG: Dessverre er det nok den rytmiske kvalitetsmusikken omleggingen av Rikskonsertene vil gå hardest ut over, skriver Anders Eriksson, konsertprodusent og musiker.

Anders Eriksson

Innlegget er en reaksjon på at Kulturdepartementet besluttet å legge om Rikskonsertenes offentlige konserter.

Omleggingen av Rikskonsertene kan sette profesjonelle musikere i Norge mange år tilbake, skriver musiker Jarle Førde. Jeg tror ikke heller publikum kan regnes inn blant vinnerne.

Les Førdes innlegg: Musikerne blir taperne

Det er stor enighet om at publikum i Norge skal gis et konserttilbud preget av bredde og høy kvalitet. Fra høyeste kulturpolitiske hold har man i det siste også fokusert på det å nå ut til nye publikumsgrupper. Alt dette er det stor og rørende enighet om, og Kulturløftet har med god grunn vært et bevis på regjeringens gode vilje.

Men så kommer det som er vanskelig å forstå for oss som jobber med disse utfordringene til daglig: Hvorfor legge ned en av de få institusjonene som er i stand til å sende ut ferdige, profesjonelle produksjoner med nye artister og utøvere i ulike sjangere på turné? Resultatet vil bli det Jarle Førde antyder i sitt innlegg: stand-up, lokale revyshow, the Hollies, blandede kor med innleide solister, Tribute to Queen og lignende. Er dette et kulturløft for norsk publikum ute i kommunene?

Les andre reaksjoner på omleggingen: * Opprørt og skuffet
* - Et særdeles dårlig valg * - Vil doble arrangørstøtten * - En veldig positiv omlegging

Et løfte

Å sette opp en kvalitetsproduksjon med lyd og lys på det nivå som er standard minstemål i dag koster penger. Å nå ut til publikum gjennom profilering og gode formidlingstiltak er faglig krevende og koster selvsagt også penger. Om man regner lavt vil en konsert med 6 utøvere, lyd- og lysproduksjon samt et noenlunde oppegående informasjonsopplegg koste rundt kr. 40 000 pr. dag, med vanlig tarifflønn og statens diettsatser som utgangspunkt. En turne med 6 konserter på små spillesteder vil da koste om lag kr. 250 000. I tillegg kommer jobben med å booke turneen.

Fungerende direktør i RK: Ønsker samarbeid om fremtiden

Den dagen en norsk frilansgruppe kan sende inn én (1) søknad og få tilsagn om prosjekttilskudd på kr. 250 000 for å dra på turne om 12 måneder med et nyskapende program, og i tillegg kan finne 6 lokale kulturhus som gjerne vil samarbeide om turneen – den dagen skal jeg stå fram på dette nettsted og beklage min forutinntatthet.

Rytmisk musikk vil rammes

Dessverre er det nok den rytmiske kvalitetsmusikken denne omleggingen vil gå hardest ut over. Jazz, folk- og verdensmusikk, elektronika og det som ligger et sted midt mellom. Kammer- og orkestermusikken er som regel institusjonalisert med et fast ansatt støtteapparat som tar seg av turnéplanlegging, formidling og administrasjon. For oss som i utgangspunkt er varme tilhengere av Samstemt-tanken er denne utviklingen ikke bra.

Les Samstemt!s innspill til vurdering av Rikskonsertene

Statsråden kan med god grunn si at dette er noe Samstemt-organisasjonene selv har tatt initiativ til. Man kan bare konstatere at det burde ha vært flere mennesker med førstelinjeerfaring med i denne prosessen. Her må man finne nye løsninger som ivaretar de viktige formidlingsledd som forsvinner med en slik omlegging.

Publisert:

Del: