Norsk kulturråd vil videreutvikle grunnlaget for et reelt kulturelt mangfold innenfor alle deler av kunst- og kulturlivet. Som en del av denne oppgaven vil Kulturrådet styrke kulturelt og kunstnerisk mangfold innen scenekunst, øke deltakelse fra scenekunstnere med minoritetsbakgrunn bosatt i Norge, samt styrke utviklingen av nye kunstneriske uttrykk. Satsningen har fått navnet Prosjektlaboratoriet.

Norsk kulturråd (logo)

Midler til utviklingsarbeid for scenekunst og kulturelt mangfold

Med utlysingen av midler til utviklingsarbeid for scenekunst og kulturelt mangfold er Norsk kulturråds “Prosjektlaboratoriet” satt i gang.

Norsk kulturråd ønsker å videreutvikle grunnlaget for et reelt kulturelt mangfold innenfor alle deler av kunst- og kulturlivet. Som en del av denne oppgaven vil Kulturrådet styrke kulturelt og kunstnerisk mangfold innen scenekunst, øke deltakelse fra scenekunstnere med minoritetsbakgrunn bosatt i Norge, samt styrke utviklingen av nye kunstneriske uttrykk.

Kulturrådet har satt av 800 000 kroner til “Prosjektlaboratoriet” for å bidra til dette. Frem til 1. desember 2003 kan det søkes tilskudd til utviklingsarbeid der målet er å utforske og utvikle ideer, tema og formspråk innen scenekunst. Utviklingsmidlene skal benyttes til å inngå samarbeid med kunstnere og institusjoner i Norge eller utlandet som har kompetanse og erfaring som er relevant for utviklingsarbeidet. Det kan også søkes støtte til kunstnerisk utviklingsarbeid som har som mål å nå nye publikumsgrupper.

En konsulent tilknyttet “Prosjektlaboratoriet” vil veilede søkere med hensyn til konkretisering av utviklingsarbeidet, etter prosjektets behov. Scenekunstnere med minoritetsbakgrunn oppfordres spesielt til å søke.

For mer informasjon og nedlasting av søknadsskjema: www.kulturrad.no/scenekunst.

Prosjektlaboratoriet – Scenekunst og kulturelt mangfold

Det kan søkes tilskudd til utviklingsarbeid der målet er å utforske og utvikle ideer, tema og formspråk innen scenekunst. Utviklingsmidlene skal benyttes til å inngå samarbeid med kunstnere og institusjoner i Norge eller utlandet som er relevante for utviklingsarbeidet. Det kan også søkes støtte til kunstnerisk utviklingsarbeid som har som mål å nå nye publikumsgrupper.

Fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema finnes på www.kulturrad.no.

Scenekunstnere med minoritetsbakgrunn oppfordres spesielt til å søke.

Søknadsfrist: 1.desember 2003.

Nærmere opplysninger fås i Norsk kulturråd, Grev Wedels plass 1, 0151 Oslo, tlf 22 47 83 30, eller på hjemmesiden www.kulturrad.no. Kontaktperson er scenekunstkonsulent Shanti Brahmachari, tlf 22 47 83 38 shanti.brahmachari@kulturrad.dep.no

Publisert:

Del: