Musikkskribent Helge Olsen i Bergens Tidende stiller seg svært undrende til at de store plateselskapene angriper musikkanmeldere for innbytte av promoeksemplarer, og utfordrer bransjen til å dokumentere påstandene sine og presentere det påståtte inntektstapet i regnskaps form.

Plater i reol

Av Helge Olsen, musikkskribent, Bergens Tidende

Ikke vet jeg hvorfor Harald Tømte (Universal) og co finner tiden moden til å angripe musikkanmeldere for innbytte av promoeksemplarer. La meg kjapt komme med noen argumenter for hvorfor denne diskusjon skygger for viktigere ting:

1) Å hevde at anmelderne ødelegger for artistene ved videredistribusjon av anmeldereksemplarer, virker som et argument på siden av det logiske. Om anmeldere ødelegger for artister, skulle en tro en negativ anmeldelse hadde langt større konsekvenser for artistenes økonomi enn videresalg av ett plateeksemplar. Likeså: En positiv anmeldelse vil mer enn kompensere for tapte inntekter for eksemplaret. En må gjerne diskutere maktforhold mellom anmeldere og artister og det kjøpende publikum, men i den sammenhengen er neppe videredistribusjon et vesentlig moment!

2) Å gjøre dette til en diskusjon om anmeldernes moralske standard er for idiotisk. Skal man først snakke om moral i platebransjen eller avisredaksjonene, finnes det så mange andre viktige spørsmål at denne diskusjonen knapt fortjener oppmerksomhet.

3) Skal en (likevel) først hevde at artistene blir skadelidende på grunn av “uregelmessig” distribusjon av platene, må vi få svar på to spørsmål:

a) Hvor stort er problemet med anmeldernes videredistribusjon i forhold til andre typer “uregelmessig distribusjon” (internett, hjemmebrenning, nasking, gratiseksemplarer, annet)? Innlegg på Ballade.no om ansatte i plateselskapenes eget videresalg får f.eks. dette til å virke som et mye større problem.

b) Hvor er tallene?!! Det må da gå an å tallfeste hvor mye artistene (evt.) taper på anmeldereksemplarvideresalget! La oss få se regnestykket antall anmeldereksemplar x antatt prosent videredistribusjon x artistens inntekt på hvert eksemplar.

Når platebransjen hugger så kraftig mot musikkanmelderne, bør de kunne dokumentere påstandene sine og veie det påståtte inntektstapet opp mot andre minusposter. Før det skjer, er det vanskelig å tro at dette er et så stort problem at det fortjener å bli diskutert.

Helge Olsen
plateanmelder i Bergens Tidende

Publisert:

Del: