BUDSJETTDEBATT: Kristelig Folkeparti vil fremme et forslag som, hvis det blir vedtatt, kan legge grunnlaget for et profesjonelt kor i Norge. – Tiden er moden for et nasjonalt løft for et profesjonelt kor, mener Molvær Grimstad, leder av Kulturkomiteen på Stortinget. Den 15. desember skal kulturbudsjettet for 2009, og korforslaget, debatteres og eventuelt bankes gjennom i Stortinget.

May-Helen Molvær Grimstad_2008_bak

Av Carl Kristian Johansen

I forbindelse med budsjettdebatten 15. desember framføres det et forslag vedrørende opprettelse og drift av et profesjonelt kor i Norge, noe som har stått på dagsorden i mange år.

May-Helen Molvær Grimstad fra opposisjonspartiet Kristelig Folkeparti (Krf) leder kulturkomiteen på Stortinget.

Molvær Grimstad og Krf kommer til å fremme et forslag som vil be regjeringen utarbeide et veikart som vil legge forutsetningene på plass for opprettelse og drift av et profesjonelt kor.

Ønsket er at dette koret skal kunne operere med en stabil kunstnerisk virksomhet på linje med de profesjonelle orkestrene.

Som begrunnelse for forslaget viser Molvær Grimstad til at korbevegelsen har vært en sentral faktor i norsk musikkhistorie, men at kormusikken til tross for dette ikke har hatt samme status som kunstnerisk uttrykksmiddel som andre musikkensembler i det norske samfunnet.

— Tiden er moden for et nasjonalt løft for et profesjonelt kor, mener Molvær Grimstad.

— Et profesjonelt kor vil bidra sterkt til å bevare og videreutvikle den nasjonale verdien som ligger i korkunsten, samtidig vil det være en spydspiss inn i et meget stort internasjonalt marked, hevder Molvær Grimstad.

Molvær Grimstad mener at et nytt profesjonelt kor ikke vil stå i konkurranse med eksisterende kor, men bidra til å vitalisere hele kor- og musikklivet i Norge.

Publisert:

Del: