DEBATT: Kulturrådet ble nylig kritisert av Norsk korforbund for sen oppfølging i arbeidet med profesjonalisering av kor i Norge. Kulturrådet sier nå at det er nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for utforming av prosjektet og fordeling av prosjektmidlene. Gruppen skal møtes den 19. september. – Det er forståelig at det etterlyses fortgang i denne saken, sier informasjonssjef Janne Stang Dahl til Ballade.

Janne Stang Dahl, Norsk kulturråd (Foto: Ann Iren Ødeby)

Av Bjørn Hammershaug

Norsk kulturråd fikk ved oppstarten av 2007 tre millioner kroner til å gjennomføre en forsøksordning for profesjonalisering av kor. I et nylig møte mellom Norsk korforbund, kulturministeren og kulturrådet kom det frem at Norsk kulturråd fortsatt ikke har lagt noen paner for gjennomføringen av forsøksordningen.

Korforbundet uttrykte frustrasjon over dette, og forventer at Norsk Kulturråd nå tar grep i denne saken.

Janne Stang Dahl, informasjonssjef i Norsk kulturråd, sier til Ballade i dag at det er stor interesse rundt korsaken og forståelig at det etterlyses fortgang.

Satt sammen arbeidsgruppe

Stang Dahl forteller at faglig utvalg for musikk satte i møtet den 28. august sammen en arbeidsgruppe med ansvar for utforming av prosjektet og fordeling av prosjektmidlene:

— Gruppen består av ett medlem fra Norges korforbund, ett medlem fra Foreningen norske kordirigenter (FONOKO) og tre medlemmer fra Kulturrådets musikkutvalg. Arbeidsgruppen er innkalt til møte den 19. september, sier Stang Dahl.

— Kulturrådet ønsker, på lik linje med hele det sammensatte korfeltet i Norge, å få til en utvikling for profesjonalisering av kor. Prosjektet må ses i lys av utviklingen innenfor hele vokalensemblefeltet, for å oppnå en best mulig effekt. Kulturrådet håper på en god prosess i arbeidsgruppen, understreker Stang Dahl.

God dialog

Sjur Færøvig i Norsk kulturråd forklarer videre til Ballade at noe av årsaken til at det ikke har skjedd noe i saken på et tidligere tidspunkt er at dette er en stor og kompleks oppgave. Han understreker at kulturrådet og korforbundet har hatt en god dialog i løpet av denne prosessen.

Norges Korforbund hevder at dere fikk konkrete innspill rett etter at bevilgningen ble kjent, og at de i februar presenterte forslag til modell for gjennomføring av forsøksordningen.

Hvorfor har dere ikke gitt tilbakemeldinger på disse forslagene?

— Vi mener de har fått tilbakemeldinger underveis i prosessen, der de har blitt orientert om saksgangen og fremdriften. Men det er klart at dette er kompleks oppgave og en tidkrevende prosess, sier Færøvig til Ballade.

Publisert:

Del: