Snart har vi tre opplevelsessentre for musikk. Foreløpig er det bare ett av dem som har funnet en hovedsponsor.

Styreleder i NTE Bjørnar Skjevik og Namsos Rock City-sjef Svein H. Karlsen, © rockcity.no

Rock City i Namsos og Popsenteret i Oslo åpner begge i november, mens Rockheim åpnet høsten 2010 og har hatt et publikumsoppmøte på 130 000 så langt i år.

Stat, fylke og kommune er tunge finansieringskilder i bølgen av nye museum- og opplevelsessentre i Norge. Men hva er bidraget fra næringslivet?

Foreløpig på gavestadiet
Popsenteret i Oslo har ingen hovedsponsor, men fikk i 2009 platesamlingen til Tore Larsen i gave fra Sparebankstiftelsen til en verdi av 2,5 millioner kroner. De har også fått prosjektmidler til å digitalisere samlingen.

Inger Bertelsen, daglig leder på Popsenteret, jobber med å få en hovedsponsor på plass.

— Vi er på jakt etter hovedsponsor som gjerne også kan ha glede av et faglig samarbeid, og et slikt samarbeid skal være konstruktivt for begge parter.

Les også: 41 millioner til Popsenteret og Øvingshotellet

— Vil dere ha hovedsponsor på plass i løpet av dette året eller neste år?

— Ja, jeg tror absolutt vi klarer å lande en avtale. Vi har et godt produkt som andre kan finne verdi i å bli assosiert med, og å jobbe sammen med. Jeg har jobbet mye med denne type samarbeid tidligere. Det at man får til verdiutveksling og kompetanseutveksling i et samarbeid er også viktig.

— Drift er krevende
Rockheim har heller ingen hovedsponsor, men har en avtale med Entra Eiendom som er knyttet til Hall of Fame. Avtalen er verdt 300 000 kroner i året, i tre år. Som gjenytelse får Entra synliggjøring på Hall of Fame-seremonien og ett arrangement i året der de kan bruke Rockheim slik de ønsker.

— Vi vil jobbe for å få i stand flere avtaler, men det er foreløpig den vi har landet. Å drive institusjoner som Rockheim, Popsenteret og Rock City koster penger, og aktiviteter koster penger. En ting er å få aktiviteter opp å stå, men å få det i drift er krevende. Vi er et museum og vi skal drive sakte og langsiktig museumsarbeid, samtidig som vi skal få museet til å leve. Det er krevende, sier Petter Myhr, direktør ved Rockheim.

Langsiktig for Rock City
Rock City i Namsos åpner førstkommende helg. Rock City fikk et tilbakeslag da de fikk mindre penger enn de håpet på statsbudsjettet, men har noen dager før åpningen offentliggjort det de mener er en den største sponsoravtalen de kan håpe på i sin region.

Les også: Må omprioritere

Rock City og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) har inngått en avtale som er verdt 4,8 millioner kroner som strekker seg over 12 år. Konsertsalen i Rock Citys opplevelsessenter har fått navnet NTE Arena og avtalen gir NTE muligheten til å bruke hele Rock City ved sine større arrangementer.

— Avtalen er viktig av to grunner. Det ene er det økonomiske. Gjennom denne avtalen har vi finansiert ferdigstillelse av sceneteknikk og konsertsal på et meget høyt og godt nivå, noe som ville vært vanskelig å gjennomføre uten avtalen. Det andre sporet i forhold til hvorfor dette er viktig handler mer om anerkjennelse av prosjektet. At en stor og tung næringslivs- og samfunnsaktør går inn med betydelig midler tolker vi i retning av at NTE ser på Rock City som viktig, at de har trua på oss, og at rock og kultur er viktig for regionen og landet. Så vi er svært fornøyd at vi har fått til en avtale rett for vi skal åpne nå på fredag, sier daglig leder Svein Karlsen.

Største i Nord-Trøndelag
Rock City har også fått en gave til en verdi av én million kroner fra Sparebanken Midtnorge, men har foreløpig ingen andre avtaler med næringslivet.

— Vi innser at det er vanskelig å jakte avtaler i den størrelsesorden. NTE sier at det er den største de har skrevet i Nord-Trøndelag. De jobber for å skaffe avtaler med nå er knyttet til flere mindre prosjekter, sier Karlsen.

Gode naboer
Rock City har også en annen mulighet Karlsen håper vil generere inntekter. Rica Rock City Hotell ligger vegg i vegg med opplevelsessenteret, og Karlsen tror Rock City kan få god effekt av det.

— For Rock City-prosjektet er det en klar fordel at hotellet ligger åtte mer unna og er koblet sammen med en glassflate. På den ene siden vi vil få en god del besøk gjennom hotellet. I tillegg har Rica Rock City Hotel begrensede arealer til kurs og konferanser. Ved mer enn 50 personer vil de benytte vårt bygg og NTE Arena som kurs og konferansearena. Det betyr at hver gang de booker aktivitet hos oss, får vi kjærkomne inntekter. Så samhandlingen med hotellet og opplevelsessenteret mener vi bestemt er en bra løsning for tilreisende og turister, som framover vil bety godt besøk og gode inntekter, sier Karlsen.

Publisert:

Del: