Samme dag som Dagbladet hadde lagt ut artikklen “Dolket i ryggen”, om den påståtte “drittpakken” som skulle ha vært produsert for å sverte Pål Hetland, sendte Geelmuyden.Kiese og Quartledelsen ut denne felles pressemeldingen, som Ballade bringer videre i sin opprinnelige form. PR-byrået avviste her at de hadde forsøkt å fjerne Hetland som pressetalsmann, og at de ønsket å ta over hans jobb som pressetalsmann.

Quartkjernen: Toffen, Pål og Alf (Tegning: Ronny Haugland)

Pressemelding fra Geelmuyden.Kiese og Quart, november 2003:

“Det vises til artikkel i Dagbladet mandag 10.november om Geelmuyden.Kieses rådgivning for ledelsen i Quart Festivalen.

Avisen forsøker å fremstille det som om Geelmuyden.Kiese har laget en såkalt “drittpakke” for å hjelpe festivalledelsen å bli kvitt sin pressesjef, og en uke senere legger inn tilbud for å overta pressesjefens jobb.

Dette er ikke tilfelle.

De faktiske forholdene i saken er som følger:

Geelmuyden.Kiese ble 16. desember 2002 bedt av ledelsen for Quart Festivalen om å levere tilbud på kommunikasjonbistand.

Geelmuyden.Kiese ble i tillegg bedt om å utarbeide en medieanalyse i etterkant av langvarig negativ mediedekning i forbindelse med den såkalte “svartebørssaken”.

Medieanalysen ble levert 7. januar. Konklusjonen i analysen er kritisk i forhold til hele festivalledelsens håndtering av saken. Analysen ble behandlet i den administrative ledelsen i Quart, og styret ble orientert om den.

13. januar 2003 leverte Geelmuyden.Kiese endelig tilbud på utvikling av en kommunikasjonsstrategi for den langsiktige profileringen av festivalen. Tilbudet inneholdt også forslag om en videreføring av kommunikasjonsarbeidet i form av løpende rådgivingsbistand. Denne typen rådgiving er ingen erstatning for egen informasjonsavdeling eller pressetalsmann, men et supplement.

I forbindelse med forhandlingene som 18. februar endte i forlik mellom Quart Festivalen og Pål Hetland, utarbeidet Geelmuyden.Kiese utkast til spørsmål og svar til bruk for ledelsen i Quart Festivalen.

Dagbladets beskrivelse av saken som en “drittpakke” for å fjerne pressetalsmannen savner derfor enhver forankring i de faktiske forhold. Teorien om at Geelmuyden.Kiese skulle overta pressetalsmannens funksjon er dessuten feilaktig.

På forespørsel vil alle redaksjoner få medieanalysen tilsendt.

For ytterligere informasjon, kontakt: Toffen Gunnufsen, Quart-festivalen, eller Stein Jacob Frisch, Geelmuyden.Kiese.”

Oslo/kristiansand, 10.11/2003.

Pressemeldingen – som i følge daglig leder i Geelmuyden.Kiese, Stein Jacob Frisch, skal ha ført til at Dagbladet måtte omdefinerte begrepet om en “drittpakke”, men likevel ikke trakk formuleringen – kan du lese i sin opprinnelige kontekst på denne siden. Interesserte kan også lese den aktuelle artikkelen i Dagbladet på denne nettsiden.

Publisert:

Del: