Ultimafestivalen har for første gang gjennomført en uavhengig markedsundersøkelse. Ifølge både den og festivalbesøket er publikum fornøyde med Ultima 2008.

Geir Johnson (foto: mic.no)

Under årets Ultima gjennomførte markedsbyrået Synovate en publikumsundersøkelse. I følge en pressemelding fra festivalen, viser undersøkelsen at Ultimas publikum opplever festivalen som spennende, moderne og original.

– Dette er både gledelig og interessant, sier Ultimas festivalsjef Geir Johnson i pressemeldingen.

– For første gang har vi hatt anledning til å gjøre en uavhengig markedsundersøkelse. Den har gitt oss verdifull informasjon både om hvem den typiske publikummer er, og ikke minst tilbakemeldinger i form av hva publikum mener om festivalen, både når det gjelder kunstnerisk innhold og gjennomføring.

Blant resultatene fra undersøkelsen, finner man at 80% av de spurte uttrykte tilfredshet med festivalen som helhet. 85% var fornøyd med programsammenstillingen, valg av arenaer og den tekniske gjennomføringen mens 78% var fornøyd med atmosfæren på arrangementene.

Årets besøkstall støtter også opp under tendensene i publikumsundersøkelsen. For andre gang i festivalens historie ligger publikumstallet over 20.000, fordelt på utstillinger, pedagogiske prosjekter, sceniske forestillinger og konserter.

Det er Ultima som melder dette.

Publisert:

Del: