Tre forskjellige grupperinger er på banen i forbindelse med arbeidet for å få etablert en nasjonal institusjon for populærmusikk. – Nå er tiden inne for å koordinere de forskjellige initiativene med et helhetlig grep, oppfordrer FONO, GramArt, Norgesnettet og Norsk rockforbund i dette oppropet til Stortingets Familie-, Kultur- og Administrasjonskomité. Sammen med Kristiansand Rock City og Stiftelsen Institutt for populærmusikk oppfordrer organisasjonene politikerne til å ha is i magen. Man bør bruke tid på å finne optimale løsninger i stedet for å forhaste seg frem til en konklusjon før alle de aktuelle steder og aktører er hørt, heter det i oppropet.

Gitar-fraktal

Bakgrunnen for oppropet er at det hersker stor usikkerhet om hva Kulturkomiteen vil vedta i Kulturmeldingen som avgis denne uken. Ved behandling av Statsbudsjettet før jul var regjeringspartiene positive til en samlokalisering av jazz, pop- og folkemusikkarkivene på Solli plass i Oslo, mens FrP gikk for Namsos og AP for en delt løsning mellom Trondheim og Namsos. Kun SV holdt igjen for en grundigere prosess.

Det er i hovedsak tre grupperinger som er på banen; Stiftelsen Institutt for Populærmusikk (lokalisert i Oslo), miljøet rundt Quart-festivalen i Kristiansand, og en fellesløsning mellom Namsos/Trondheim (i Namdalsavisa ble sistnevnte feilaktig presentert som initiativtakerne til Institutt for Populærmusikk). Flere vil sannsynligvis melde seg på, bl.a. Bergen. Det har vært medieoppslag på alle de tre førstnevnte den siste uken:

www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2004031211384699332570
www.fedrelandsvennen.no/Quart/article.jhtml?articleID=198820
www.adressa.no/kultur/musikk/article.jhtml?articleID=478712
www.namdalsavisa.no/Nyhet/article909892.ece

Det er veldig gledelig at det skjer mye på populærmusikkfeltet nå. Vi vil oppfordre Kulturkomiteen til å benytte denne gylne anledningen til å finne optimale løsninger, og se på de ressursene de forskjellige aktørene har. I prosessen mener vi det bør legges vekt på følgende:

— En institusjon for innsamling, bevaring og formidling av norsk populærmusikk må ha et overordnet nasjonalt perspektiv.

— En slik satsing skal dekke flere oppgaver. Den skal imøtekomme behovet for et nasjonalt arkiv for populærmusikk, med de krav til faglig kvalitetssikring og samarbeid med arkivfaglige miljøer som dette innebærer. Samtidig skal en slik satsning gi rom for levende formidling i et bredt kulturhistorisk perspektiv. Behovet for utdanning, forskning og næringsutvikling har også vært framme i diskusjonene.

De forskjellige aktørene har lagt forskjellig vekt på disse oppgavene i tråd med forskjeller i kompetanse og ressurser.

Avgjørelsene i denne saken skal vi leve med lenge. Undertegnete organisasjoner og aktører i saken mener derfor at det vil være klokt å bruke mer tid, og at det bør legges opp til en prosess der alle aktuelle steder og aktører får mulighet til å presentere sine ressurser og planer, slik at rammebetingelsene for en slik etablering kan bli best mulig. Både arbeid og ressurser bør kunne samkjøres mye bedre enn tilfellet er i dag.

Ikke minst må det legges opp til en bedre dialog med musikkmiljøene, hvilket i praksis vil si med sentrale bransjeaktører, leverandører av materiale, samlinger og andre ressurser til en slik institusjon. Bare slik kan resultatet bli virkelig godt.

Operative interessenter:
Kristiansand Rock City: Espen Hille – prosjektleder
Stiftelsen Institutt for populærmusikk: Anne Danielsen – styreleder

Samstemt organisasjoner:
FONO: Erling Andersen – faglig konsulent
Gramart: Terje Klausen – daglig leder
Norgesnettet: Roar Gulbrandsen – nestleder
Norsk Rockforbund: Monica Larsson – daglig leder

Publisert:

Del: